#Седмица на френските лицеи по света – Изложба на учениците от 6°A, 4 B и 3°A

28 Ноември 2019

В рамките на часовете по френски език, с преподавател г-н Бюлдо, заедно с безценната помощ на Диого Мая, помощник възпитател, учениците от 6еA, 4еB и 3еA търсеха идиоматични изрази и фрази на френски език, свързани пряко или косвено с идеята за „успех“. Сред лексикалните елементи откриваме, освен прости и сложни думи, последователности от идиоматични изрази, чието значение не е никак предвидимо. Тези лексикални елементи представляват изрази, известни като такива, които могат да бъдат намерени в речниците, чието значение обаче не произтича от значенията на думите, които я съставляват.

Спрягането на тези изрази позволи да се възродят някои забравени метафори.

В зависимост от класа, учениците ги спрегнаха в различно число, време, и наклонение и така съставиха таблици със спрежения.

В ролята си на начинаещи лингвисти, учениците поставиха под въпрос обичаите, заложени в изворите на устната реч, отваряйки се към неподозирани значения, заиграха се с това, което изглежда очевидно, поставяйки ги го под съмнение.

Чрез спрежението на повече от 60 изрази, френският език се разгъва (explicare) и след това се сгъва (cumplicare) в самото сърце на всеки израз: глагола.

Избрани са забавни, интригуващи форми и ще бъдат отпечатани на различни видове хартия (като продължение на формалното изследване), след което ще могат да бъдат видяни в коридора на училището като част от седмицата на френските лицеи по света.