В „Седмица на френските лицеи по света“ на фокус е яслената група в София

22 Ноември 2017

В рамките на Седмицата на френските лицеи по света, по инициатива на Агенцията за френско образование в чужбина (АФОЧ), Френски лицей „Виктор Юго“ АФОЧ насочи вниманието върху обучението в детската градина и по специално върху  „Яслената група“, която бе открита през новата учебна 2017 година за 2-годишни деца.

Родителите на децата от яслената и малката група бяха поканени в класовете на своите деца, за да разгледат произведенията на децата, да участват в сутрешния ритуал, да чуят няколко стихчета…
Всички се насладиха на приятните мигове.

Обучението в детската градина е инструмент, позволяващ едно добро начало на живота, чрез придобиване на основни езикови умения.