избори за представителите на учениците от класа

05 Октомври 2021

Седмица на училищната демокрация – избори за представителите на учениците от класа

Седмицата на училищната демокрация започна в понеделник, 4 октомври 2021 г.

Учениците от всеки клас на колежа ходят заедно с класния си ръководител, до избирателната секция, която е създадена специално по този повод. Тъй като посолството ни заема две кабини за гласуване, учениците могат да изживеят истински изборни трепети; целта е те да могат да изпитат този аспект на демократичния процес.

Всяка двойка делегирани представители има възможност да води кампания. Учениците гласуват, след като са се запознали с електоралния  правилник.

В края на гласуването се избират двамата представители  на класа, както и техните заместници.

Гимназистите имат време до 18:00 часа в петък да гласуват онлайн и да изберат своите представители на класа.

Всички делегати на класовете на Lycée Victor Hugo ще бъдат събрани на Общото събрание на делегатите, ръководено от г –жа БАШЕЛЕ, главен педагогически съветник, следващата седмица. Това ще бъде възможност за тях да бъдат информирани за изборите на техни представители в Общоучилищния съвет и да кандидатстват преди гласуването; както и да говорят за  ученическите проекти за тази учебна година