Салон „Обучение и професионална реализация“ 2017

03 Октомври 2017

Френското посолство в България има удоволствието да ви представи Салона « Обучение и професионална реализация », организиран от Френския институт в България и Агенция Campus France Париж, който ще се проведе на 20 и 21 октомври 2017 година в София.

Събирайки на едно място френски висши учебни заведения и представители на франкофонските програми в България, тази проява ще даде възможност, както за директен контакт със студентите, така и за развитие на междууниверситетското сътрудничество.

С участието на френски предприятия в България и на български фирми утвърдени на франкофонските пазари, в партньорство с Business France и Френско-българската търговска и индустриална камара (CCIFB), тази проява има за цел също така да засили диалога между университети и предприятия, за да имат възможност студентите да се обучават по програми, адаптирани към пазара на труда, а дипломираните млади специалисти да намерят подходящата работа.

Нашите общи цели, не само в рамките на динамичното френско-българско сътрудничество, но и в контекста на европейската интеграция са :

  •  засилване на студентската мобилност,
  •  създаване на съвместни програми за обучение във висшето образование между учебни заведения и развитие на научното сътрудничество,
  •  засилване на диалога между университети и предприятия по въпросите на висшето образование и професионалната реализация

Салонът е насочен към франкофони и нефранкофони :

  • ученици, които желаят да продължат образованието си във Франция или във франкофонските програми в българия
  • студенти, желаещи да се обучават във Франция или във франкофонските програми в България
  • студенти, които търсят професионален стаж
  • дипломирани специалисти, търсещи работа

Салонът ще бъде организиран в 4 тематични секции :

  • зала « Образование », където университети и специализирани френски висши учебни заведения  както и представители на франкофонските програми в България ще представят нивото и професионалната ориентация на предлаганите учебни програми и свързаните с тях възможности за професионална реализация
  • зала « Кариера », където представители на предприятията ще се срещнат в индивидуални интервюта със студенти и дипломирани специалисти, за да им изяснят спецификата на стажовете, на работните места и възможностите, които им се предлагат за работа в България и във Франция
  • зала « Aтелиета », където серия от тематични  ателиета за придобиване на техники и знания необходими при обучението във висши учебни заведения както и на практични умения при търсене на стаж или работа ще бъдат анимирани от университетски преподаватели и от специалисти от водещи фирми за набиране на кадри

За улесняване на комуникацията с френските представители по време на салона, на всеки щанд ще присъства асистент – преводач.

За повече информация и записване  :

www.salonetudesetcarrieres.bg