Награждаване на лауреатите от конкурса по писане „Пишем на стените“

26 Април 2019

Награждаването на лауреатите от конкурса по писане „Пишем по стените“ се проведе във вторник, 23 април.

Учениците от ниво CP до Terminale участваха с комични, лирични и екологични поеми … като спазиха формата на песента и използваха думите на франкофонията за 2019-та година.

Лауреатите прочетоха своите поеми пред ентусиазираната публика !

Браво на всички !

Ето и някои от наградените поеми.