УЧИЛИЩНИ ТАКСИ

Учебнa година 2019/2020 и 2020/2021: в лева
ДЕТСКА ГРАДИНА
Такса за първо записване Общо учебни такси (за година) Първа вноска Втора вноска Трета вноска
дата на плащане в момента на записването на 3 вноски 1 септември 1 януари 1 април
1-во дете 1960 9 410 3 764 2 823 2 823
2-ро дете 980 8 570 3 428 2 571 2 571
3-то дете 980 8 000 3 200 2 400 2 400
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
Такса за първо записване Общо учебни такси (за година) Първа вноска Втора вноска Трета вноска
дата на плащане в момента на записването на 3 вноски 1 септември 1 януари 1 април
1-во дете 1960 8 890 3 556 2 667 2 667
2-ро дете 980 8 090 3 236 2 427 2 427
3-то дете 980 7 560 3 024 2 268 2 268
КОЛЕЖ
Такса за първо записване Общо учебни такси (за година) Първа вноска Втора вноска Трета вноска
дата на плащане в момента на записването на 3 вноски 1 септември 1 януари 1 април
1-во дете 1960 10 140 4 056 3 042 3 042
2-ро дете 980 9 230 3 692 2 769 2 769
3-то дете 980 8 620 3 448 2 586 2 586
ЛИЦЕЙ
Такса за първо записване Общо учебни такси (за година) Първа вноска Втора вноска Трета вноска
дата на плащане в момента на записването на 3 вноски 1 септември 1 януари 1 април
1-во дете 1960 11 080 4 432 3 324 3 324
2-ро дете 980 10 085 4 035 3 025 3 025
3-то дете 980 9 420 3 768 2 826 2 826
 Такси за изпити BAC и Брьове:

  • Такса за изпит на Terminales (12-ти клас) – 500 BGN
  • Такса за изпит на Premières (11-ти клас) – 200 BGN
  • Такса за изпит „Брьове“ на Troisèmes (9-ти клас)- 80 BGN
Tаксата за първоначално записване е невъзвратима.
Първородното дете е 1-во дете, най-голямото.Таксите са приемат само по банков път в лева: Френско Училище „Виктор Юго“ в София
СЖ Експресбанк – София, 73, бул. Aл. Стамболийски
IBAN: BG60TTBB 9400 1526 7554 44
BIC: TTBBBG22 в BGN

Обменният курс евро/лева е определен по официалния фиксинг на БНБ 1€=1,95583BGN

Финансов правилник