УЧИЛИЩНИ ТАКСИ

Учебнa година 2022/2023 : в лева
ДЕТСКА ГРАДИНА
Такса за първо записване Общо учебни такси (за година) Първа вноска Втора вноска Трета вноска
дата на плащане в момента на записването на 3 вноски 1 септември 1 януари 1 април
1-во дете 2 400 10 236.20 3 952.20 3 142 3 142
2-ро дете (-9%) 1 200 9 314.94 3 596.50 2 859.22 2 859.22
3-то дете (-15%) 1 200 8 700.77 3 359.37 2670.70 2 670.70
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
Такса за първо записване Общо учебни такси (за година) Първа вноска Втора вноска Трета вноска
дата на плащане в момента на записването на 3 вноски 1 септември 1 януари 1 април
1-во дете 2 400 9 670.54 3 733.80 2 968.37 2 968.37
2-ро дете (-9%) 1 200 8 800.20 3 397.76 2 701.22 2 701.22
3-то дете (-15%) 1 200 8 219.97 3 173.73 2 523.12 2 523.12
КОЛЕЖ
Такса за първо записване Общо учебни такси (за година) Първа вноска Втора вноска Трета вноска
дата на плащане в момента на записването на 3 вноски 1 септември 1 януари 1 април
1-во дете 2 400 11 030.30 4 258.80 3 385.75 3 385.75
2-ро дете (-9%) 1 200 10 037.57 3 875.51 3 081.03 3081.03
3-то дете (-15%) 1 200 9 375.75 3 619.97 2 877.89 2 877.89
ЛИЦЕЙ
Такса за първо записване Общо учебни такси (за година) Първа вноска Втора вноска Трета вноска
дата на плащане в момента на записването на 3 вноски 1 септември 1 януари 1 април
1-во дете 2 400 12 052.82 4 653.60 3 699.61 3 699.61
2-ро дете (-9%) 1 200 10 968.06 4 234.78 3 366.64 3 366.64
3-то дете (-15%) 1 200 10 244.90 3 955.56 3 144.67 3 144.67
 Такси за изпити BAC и Брьове:

  • Такса за изпит на Terminales (12-ти клас) – 500 BGN
  • Такса за изпит на Premières (11-ти клас) – 200 BGN
  • Такса за изпит „Брьове“ на Troisèmes (9-ти клас)- 80 BGN
Tаксата за първоначално записване е невъзвратима. Такса за първоначално записване за учебната 2023/2024 г. – 2800 лв.
Първородното дете е 1-во дете, най-голямото.Таксите са приемат само по банков път в лева: Френско Училище „Виктор Юго“ в София
Банка ДСК
 IBAN: BG22STSA93001526755444
BIC: STSABGSFв BGN

Обменният курс евро/лева е определен по официалния фиксинг на БНБ 1€=1,95583BGN