УЧИЛИЩНИ ТАКСИ

Учебнa година 2021/2022 : в лева
ДЕТСКА ГРАДИНА
Такса за първо записване Общо учебни такси (за година) Първа вноска Втора вноска Трета вноска
дата на плащане в момента на записването на 3 вноски 1 септември 1 януари 1 април
1-во дете 1960 9 410 3 764 2 823 2 823
2-ро дете (-9%) 980 8 563.10 3 425.24 2 568.93 2 568.93
3-то дете (-15%) 980 7 998.50 3 199.40 2 399.55 2 399.55
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
Такса за първо записване Общо учебни такси (за година) Първа вноска Втора вноска Трета вноска
дата на плащане в момента на записването на 3 вноски 1 септември 1 януари 1 април
1-во дете 1960 8 890 3 556 2 667 2 667
2-ро дете (-9%) 980 8 089.90 3 235.96 2 426.97 2 426.97
3-то дете (-15%) 980 7 556.50 3 022.60 2 266.95 2 266.95
КОЛЕЖ
Такса за първо записване Общо учебни такси (за година) Първа вноска Втора вноска Трета вноска
дата на плащане в момента на записването на 3 вноски 1 септември 1 януари 1 април
1-во дете 1960 10 140 4 056 3 042 3 042
2-ро дете (-9%) 980 9 227.40 3 690.96 2 768.22 2 768.22
3-то дете (-15%) 980 8 619.00 3 447.60 2 585.70 2 585.70
ЛИЦЕЙ
Такса за първо записване Общо учебни такси (за година) Първа вноска Втора вноска Трета вноска
дата на плащане в момента на записването на 3 вноски 1 септември 1 януари 1 април
1-во дете 1960 11 080 4 432 3 324 3 324
2-ро дете (-9%) 980 10 082.80 4 033.12 3 024.84 3 024.84
3-то дете (-15%) 980 9 418.00 3 767.20 2 825.40 2 825.40
 Такси за изпити BAC и Брьове:

  • Такса за изпит на Terminales (12-ти клас) – 500 BGN
  • Такса за изпит на Premières (11-ти клас) – 200 BGN
  • Такса за изпит „Брьове“ на Troisèmes (9-ти клас)- 80 BGN
Tаксата за първоначално записване е невъзвратима.
Първородното дете е 1-во дете, най-голямото.Таксите са приемат само по банков път в лева: Френско Училище „Виктор Юго“ в София
Банка ДСК
 IBAN: BG22STSA93001526755444
BIC: STSABGSFв BGN

Обменният курс евро/лева е определен по официалния фиксинг на БНБ 1€=1,95583BGN

Финансов правилник