УЧИЛИЩНИ ТАКСИ 2023-2024

Учебнa година 2023/2024 : в лева
ДЕТСКА ГРАДИНА
Такса за първо записване Общо учебни такси (за година) Първа вноска Втора вноска Трета вноска
дата на плащане в момента на записването на 3 вноски 1 септември 1 януари 1 април
1-во дете 2 800 11 101.73 4 440.69 3 330.52 3 330.52
2-ро дете (-9%) 1 400 10 102.57 4 041.03 3 030.77 3 030.77
3-то дете (-15%) 1 400 9 436.47 3 774.59 2 830.94 2 830.94
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
Такса за първо записване Общо учебни такси (за година) Първа вноска Втора вноска Трета вноска
дата на плащане в момента на записването на 3 вноски 1 септември 1 януари 1 април
1-во дете 2 800 10 488.24 4 195.30 3 146.47 3 146.47
2-ро дете (-9%) 1 400 9 544.30 3 817.72 2 863.29 2 863.29
3-то дете (-15%) 1 400 8 915.00 3 566.00 2 674.50 2 674.50
КОЛЕЖ
Такса за първо записване Общо учебни такси (за година) Първа вноска Втора вноска Трета вноска
дата на плащане в момента на записването на 3 вноски 1 септември 1 януари 1 април
1-во дете 2 800 11 962.97 4 785.19 3 588.89 3 588.89
2-ро дете (-9%) 1 400 10 886.30 4 354.52 3 265.89 3 265.89
3-то дете (-15%) 1 400 10 168.52 4 067.41 3 050.56 3 050.56
ЛИЦЕЙ
Такса за първо записване Общо учебни такси (за година) Първа вноска Втора вноска Трета вноска
дата на плащане в момента на записването на 3 вноски 1 септември 1 януари 1 април
1-во дете 2 800 13 071.96 5 228.78 3 921.59 3 921.59
2-ро дете (-9%) 1 400 11 895.48 4 758.19 3 568.65 3 568.65
3-то дете (-15%) 1 400 11 111.17 4 444.46 3 333.35 3 333.35
 Такси за изпити BAC и Брьове:

  • Такса за изпит на Terminales (12-ти клас) – 500 BGN
  • Такса за изпит на Premières (11-ти клас) – 200 BGN
  • Такса за изпит „Брьове“ на Troisèmes (9-ти клас)- 80 BGN
Tаксата за първоначално записване е невъзвратима. Такса за първоначално записване за учебната 2023/2024 г. – 2800 лв.
Първородното дете е 1-во дете, най-голямото. Таксите са приемат само по банков път в лева: Френско Училище „Виктор Юго“ в София
Банка ДСК
 IBAN: BG22STSA93001526755444
BIC: STSABGSFв BGN

Обменният курс евро/лева е определен по официалния фиксинг на БНБ 1€=1,95583BGN