УЧИЛИЩНИ ТАКСИ

Учебнa година 2022/2023 : в лева
ДЕТСКА ГРАДИНА
Такса за първо записване Общо учебни такси (за година) Първа вноска Втора вноска Трета вноска
дата на плащане в момента на записването на 3 вноски 1 септември 1 януари 1 април
1-во дете 2 400 9 880.50 3 952.20 2 964.15 2 964.15
2-ро дете (-9%) 1 200 8 991.26 3 596.50 2 697.38 2 697.38
3-то дете (-15%) 1 200 8 398.43 3 359.37 2 519.53 2 519.53
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
Такса за първо записване Общо учебни такси (за година) Първа вноска Втора вноска Трета вноска
дата на плащане в момента на записването на 3 вноски 1 септември 1 януари 1 април
1-во дете 2 400 9 334.50 3 733.80 2 800.35 2 800.35
2-ро дете (-9%) 1 200 8 494.40 3 397.76 2 548.32 2 548.32
3-то дете (-15%) 1 200 7 934.33 3 173.73 2 380.30 2 380.30
КОЛЕЖ
Такса за първо записване Общо учебни такси (за година) Първа вноска Втора вноска Трета вноска
дата на плащане в момента на записването на 3 вноски 1 септември 1 януари 1 април
1-во дете 2 400 10 647 4 258.80 3 194.10 3 194.10
2-ро дете (-9%) 1 200 9 688.77 3 875.51 2 906.63 2 906.63
3-то дете (-15%) 1 200 9 049.95 3 619.97 2 714.99 2 714.99
ЛИЦЕЙ
Такса за първо записване Общо учебни такси (за година) Първа вноска Втора вноска Трета вноска
дата на плащане в момента на записването на 3 вноски 1 септември 1 януари 1 април
1-во дете 2 400 11 634 4 653.60 3 490.20 3 490.20
2-ро дете (-9%) 1 200 10 586.94 4 234.78 3 176.08 3 176.08
3-то дете (-15%) 1 200 9 888.90 3 955.56 2 966.67 2 966.67
 Такси за изпити BAC и Брьове:

  • Такса за изпит на Terminales (12-ти клас) – 500 BGN
  • Такса за изпит на Premières (11-ти клас) – 200 BGN
  • Такса за изпит „Брьове“ на Troisèmes (9-ти клас)- 80 BGN
Tаксата за първоначално записване е невъзвратима.
Първородното дете е 1-во дете, най-голямото.Таксите са приемат само по банков път в лева: Френско Училище „Виктор Юго“ в София
Банка ДСК
 IBAN: BG22STSA93001526755444
BIC: STSABGSFв BGN

Обменният курс евро/лева е определен по официалния фиксинг на БНБ 1€=1,95583BGN

Финансов правилник