СТИПЕНДИИ (за френски граждани)


Агенцията за френско образование в чужбина (AEFE) предоставя помощ за обучението под форма на училищни стипендии на деца от семейства на френски граждани, пребиваващи в България и записани във Френски лицей „Виктор Юго” в София /от детската градина до 12ти клас/. Отпускането на тези стипендии зависи от няколко условия: подаване на заявление, френско гражданство, регистрация в консулския отдел на посолството, доходи и др.

Консулският съвет заседава два пъти годишно, през пролетта и есента, за да разгледа кандидатурите за стипендии.

Подробности и информация