УЧИЛИЩНИ ТАКСИ 2024-2025

Такси в лева

Отстъпката за второ/трето дете не важи за яслената група

Tакси за изпити BAC и Брьове:

Tаксата за първоначално записване е невъзвратима. Такса за първоначално записване за учебната 2024/2025 г. – 3500 лв.

Първородното дете е 1-во дете, най-голямото. Таксите са приемат само по банков път в лева: Френско Училище „Виктор Юго“ в София

Банка ДСК

IBAN: BG22STSA93001526755444

BIC: STSABGSFв BGN

Обменният курс евро/лева е определен по официалния фиксинг на БНБ 1€=1,95583BGN