ПЪРВО ЗАПИСВАНЕ


Вие желаете да запишете детето си във Френски Лицей „Виктор Юго” в началото на учебната 2019 година. В този документ ще намерите нашите условия за прием.

Записването във френско учебно заведение, одобрено от френското министерство на образованието, предполага пълна ангажираност на родителите и учениците към неговите педагогически и образователни цели, както и спазване на неговите принципи и правила за работа, гарантиращи сближаване и мобилизиране на образователната общност около ценностите на Лицея.

Като родители на ученици, вие участвате в консултативните органи на Лицея, като избирате свои представители. Съветът на началното училище и Общоучилищният съвет асоциират партньорите на училището, и по-специално родителите, в размисъл относно живота в училището. Важно е да участвате в тези органи.


Процедура за Малкото училище :

 1. Онлайн предварително записване на линк към софтуерната платформа Фактос, който можете да откриете на сайта от 24 МАРТ ДО 31 МАЙ 2019
 2. Изпращане на Фактос формуляр за предварително записване (по електронен или пощенски път), подписан от двамата родители, фотокопие на документ за самоличност на детето и фотокопия на документите за самоличност на двамата родители
 3. Известяване по електронен път на семействата с одобрение или отхвърляне на кандидатурата
 4. Отговор на семейството по електронен път с потвърждаване на приема или отказ
 5. При прием, оставяне /или изпращане/ в секретариата на пълното досие от 1 АПРИЛ ДО 31 МАЙ 2019 и заплащане на първоначална такса за записване (преди 14 юни, краен срок)

Онлайн предварително записване ТУК.

ЗАПИСВАНЕ В МАЛКОТО УЧИЛИЩЕ

 


Процедура за началното училище, колеж и лицей :

 1. Онлайн предварително записване на линк към софтуерната платформа Фактос, който можете да откриете на сайта от 24 МАРТ ДО 31 МАЙ 2019
 2. Изпращане на Фактос формуляр за предварително записване (по електронен или пощенски път), подписан от двамата родители, фотокопие на документ за самоличност на детето и фотокопия на документите за самоличност на двамата родители 
 3. Приемни тестове за децата от първи клас и нагоре (френски език и математика)
 4. Приемна комисия (за децата от първи клас и нагоре)
 5. Известяване по електронен път на семействата с одобрение или отхвърляне на кандидатурата
 6. Отговор на семейството по електронен път с потвърждаване на приема или отказ
 7. Оставяне /или изпращане/ в секретариата на пълното досие и заплащане на първоначална такса за записване (преди 14 юни, краен срок)

Онлайн предварително записване ТУК.

ЗАПИСВАНЕ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ, КОЛЕЖ И ЛИЦЕЙ