ПЪРВО ЗАПИСВАНЕ

Вие бихте желали да запишете детето си в нашето училище за учебната 2018-2019 година, за което Ви благодарим.

Записването става на няколко етапа :

1. Попълвате предварителна молба за записване (която можете да свалите по-долу).

2. Според възрастта на детето, взимате среща или със секретарката на началното училище (primaire@vhugo.org) , или на горния курс (lfsofia@vhugo.org) с цел да депозирате молбата Ви, да се запознаете с досието, което да попълните и да Ви направим кратък въпросник, който цели да направим лингвистична преценка на Вашето дете.

3. Ще Ви предоставим линк към софтуерния продукт FACTOS, който се попълва онлайн, след което получавате автоматично номер на досие.

4. Взимате си среща с директора на началното училище или секретарката на горния курс, които да видят досието Ви в неговата цялост (всички формуляри могат да бъдат свалени от сайта ни или поискани в секретариата на училището) с необходимите фотокопия на Ваши документи, да подпишете вътрешния правилник и да разберете за спецификите на френското училище.

5. Свързвате се със счетоводен отдел по отношение на плащането на уч. такси (само по банков път).

6. Нашият секретариат ще Ви изпрати мейл, потвърждаващ записването на детето Ви и съответното ниво, което му предлагамe.


 Важно:

1. Трябва да ни дадете датата на пристигането Ви в училище (вж. документ « Предварителна молба за записване »). Ако нямаме новини от Вас до седмица след хипотетичната дата на влизане на детето в клас, то бива отписано от нашите списъци. В този случай, дори да сте заплатили таксата за първоначално записване, тя няма да Ви бъде възобновена.

2. Децата, родени след 2014 година, които не идват от френската образователна система (било то училище във Франция, или училище, принадлежащо към мрежата от фр. училища в чужбина AEFE) следва да минат входен тест, с цел да установим степента им на владеене на френски език. Ако последната е недостатъчна, може детето да не бъде прието в училище.

3. Децата, с различна от френска националност, родени преди 2014 г., следва да минат входен тест, с цел да установим степента им на владеене на френски език. Ако последната е недостатъчна, може детето да не бъде прието в училище.

4. Децата с френска националност могат да кандидатстват за стипендия в Консулския Отдел на Франция в София. Молбата трябва да бъде депозирана в Консулата към Посолството на Франция в България. За повече сведения, можете да кликнете тук


► Досието за записване