ПЪРВО ЗАПИСВАНЕ

ПРИЕМ във Френски Лицей „Виктор Юго” : условия, правила, процедури

Учебна година 2023

 

Уважаеми родители,

Вие желаете да запишете детето си във Френски Лицей „Виктор Юго” в началото на учебната 2023 година. В този документ ще намерите нашите условия за прием.

Записването във френско учебно заведение, одобрено от френското министерство на образованието, предполага пълна ангажираност на родителите и учениците към неговите педагогически и образователни цели, както и спазване на неговите принципи и правила за работа, гарантиращи сближаване и мобилизиране на образователната общност около ценностите на Лицея.

Като родители на ученици, вие участвате в консултативните органи на Лицея, като избирате свои представители. Съветът на началното училище и Общоучилищният съвет асоциират партньорите на училището, и по-специално родителите, в размисъл относно живота в училището. Важно е да участвате в тези органи.

Уловия за прием :

В зависимост от тяхната националност или учебния път до момента, във Френски Лицей „Виктор Юго” се приемат ученици в рамките на наличните места. Приемът се прави според критериите, определени по-долу:

Приоритет

Профил на ученика

Произход

Условия за прием

1

Деца от Френска националност

–              Френско държавно училище

–              Френско частно училище, на договорни отношения с Министерството

–              Френско училище от мрежата АФОЧ

Прием в рамките на свободните места

* за колеж и лицей, решението от Съвета на класа

* за началното училище, решението от Съвета на цикъла

2

Деца от други националности, които  са били записани  поне  година във френска образователна система

–              Френско държавно училище

–              с Министерството

–              Френско училище от мрежата АФОЧ

Прием в рамките на свободните места

* за колеж и лицей, Френско частно училище, на договорни отношения решението от Съвета на класа

* за началното училище, решението от Съвета на цикъла

3

Деца от други националности

–              Частно френско училище без договор с Фр. Министерство

–              Учебно заведение с френска програма, неакредитирана от Френското Министерство

–              Франкофонско учебно заведение

–              Учебно заведение от българската или друга образователна системи ….

Прием :

* Малката и средната група в детска градина : събеседване с родителите

* От голямата група на детската градина и всики класове от първи до дванадесети клас : разглеждане на досието + успешно положени тестове + събеседване


Правила за прием
 : 

Учениците се приемат в нивото на класа, което отговаря на тяхната година на раждане (приложена таблица за учебната  2022-2023 година) :

МАЛКО УЧИЛИЩЕ

Деца родени през

2020

2019

2018

Клас

Малка група (PS)

Средна група (MS)

Голяма група (GS)

 

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ

Деца родени през

2017

2016

2015

2014

2013

Клас

Първи клас CP

Втори клас CE 1

Трети клас

CE 2

Четвърти клас

CM 1

Пети клас

CM 2

 

КОЛЕЖ-ЛИЦЕЙ

Деца родени през

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Клас

Шести 

6ème

Седми 

5ème

Осми

4ème

Девети 

3ème

Десети 

2nde

Единадесети 

1ère

Дванадесети 

Tle

Процедура за Малкото училище:

 

 1. Онлайн предварително записване на сайта Сколенго от 8МАРТ ДО 31 МАЙ 2023 (ЛИНК ЗА ЗАПИСВАНЕ)
 2. Изпращане /по мейл или поща/ или депозиране в секретариата на пълното досие с молба за записване от 9 МАРТ ДО 31 МАЙ 2023
 3. Приемни тестове за учениците, желаещи да бъдат записани в Голямата група на детската градина, /идващи от учебно заведение, неакредитирано от Френското Министерство/
 4. Известяване по електронен път на семействата с одобрение или отхвърляне на кандидатурата
 5. Отговор на семейството по електронен път с потвърждаване на приема или отказ
 6. При прием – оставяне или изпращане в секретариата на допълнителните документи и заплащане на първоначална такса за записване (до 18 юни 2023 краен срок)

Необходими документи за прилагане към молбата за записване :

За учениците, които идват от френската образователна система :

 

Записването е окончателно, когато досието е пълно и такса първо записване е заплатена.

Процедура за началното училище, колеж и лицей :

 

 1. Онлайн предварително записване на сайта Сколенго от8МАРТ ДО 31 МАЙ 2023 (ЛИНК ЗА ЗАПИСВАНЕ)
 2. Изпращане /по мейл или поща/ или депозиране в секретариата на пълното досие с молба за записване от 9 МАРТ ДО 31 МАЙ 2023
 3. Приемни тестове за учениците, желаещи да бъдат записани от първи до дванадесети клас, /идващи от учебно заведение, неакредитирано от Френското Министерство/
 4. Известяване по електронен път на семействата с одобрение или отхвърляне на кандидатурата
 5. Отговор на семейството по електронен път с потвърждаване на приема или отказ
 6. При прием – оставяне или изпращане в секретариата на допълнителните документи и заплащане на първоначална такса за записване (до 18 юни 2023 краен срок)

Необходими документи за прилагане към молбата за записване  :

За учениците, които идват от френската образователна система :

 

Записването е окончателно, когато досието е пълно и такса първо записване е заплатена.