ЗАПИСВАНЕ


ПРИЕМ във Френски Лицей „Виктор Юго” условия, правила, процедури

Учебна година 2020

 

Уважаеми родители,

Вие желаете да запишете детето си във Френски Лицей „Виктор Юго” в началото на учебната 2020 година. В този документ ще намерите нашите условия за прием.

Записването във френско учебно заведение, одобрено от френското министерство на образованието, предполага пълна ангажираност на родителите и учениците към неговите педагогически и образователни цели, както и спазване на неговите принципи и правила за работа, гарантиращи сближаване и мобилизиране на образователната общност около ценностите на Лицея.

Като родители на ученици, вие участвате в консултативните органи на Лицея, като избирате свои представители. Съветът на началното училище и Общоучилищният съвет асоциират партньорите на училището, и по-специално родителите, в размисъл относно живота в училището. Важно е да участвате в тези органи.

 

Уловия за прием :

В зависимост от тяхната националност или учебния път до момента, във Френски Лицей „Виктор Юго” се приемат ученици в рамките на наличните места. Приемът се прави според критериите, определени по-долу:

 

 

Приоритет Профил на ученика Произход Условия за прием
1 Деца от Френска националност –                 Френско държавно училище

–                 Френско частно училище, на договорни отношения с Министерството

–                 Френско училище от мрежата АФОЧ

Прием в рамките на свободните места

за колеж и лицей, решението от Съвета на класа

за началното училищерешението от Съвета на класа

2 Деца от други националности, които  са били записани  поне 2 години във френска образователна система –                 Френско държавно училище

–                 Френско частно училище, на договорни отношения с Министерството

–                 Френско училище от мрежата АФОЧ

Прием в рамките на свободните места

за колеж и лицей, решението от Съвета на класа

за началното училищерешението от Съвета на класа

3 Деца от други националности –                 Частно френско училище без договор с Фр. Министерство

–                 Учебно заведение с френска програма, неакредитирана от Френското Министерство

–                 Франкофонско учебно заведение

–                 Учебно заведение от българската или друга образователна системи ….

Прием :

* детска градина : събеседване с родителите

* първи до дванадесети клас : разглеждане на досието + успешно положени тестове по френски език и математика + събеседване

Правила за прием :

Учениците се приемат в нивото на класа, което отговаря на тяхната година на раждане (приложена таблица за учебната  2020-2021 година) :

 

МАЛКО УЧИЛИЩЕ
Деца родени през 2017 2016 2015
Клас Малка група (PS) Средна група (MS) Голяма група (GS)
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
Деца родени през 2014 2013 2012 2011 2010
Клас Първи клас

CP

Втори клас

CE 1

Трети клас

CE 2

Четвърти клас

CM 1

Пети клас

CM 2

КОЛЕЖ-ЛИЦЕЙ
Деца родени през 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Клас Шести клас

6ème

Седми клас

5ème

Осми клас

4ème

Девети клас

3ème

Десети клас

2nde

Единадесети клас

1ère

Дванадесети клас

Tle

 


Процедура за Малкото училище:

 1. Онлайн предварително записване на сайта от 17 ФЕВРУАРИ ДО 31 МАЙ 2020 на този линк
 2. Изпращане формуляр за предварително записване (по електронен или пощенски път), подписан от двамата родители, фотокопие на документ за самоличност на детето и фотокопия на документите за самоличност на двамата родители
 3. Известяване по електронен път на семействата с одобрение или отхвърляне на кандидатурата
 4. Отговор на семейството по електронен път с потвърждаване на приема или отказ
 5. При прием, оставяне /или изпращане/ в секретариата на пълното досие от 9 МАРТ ДО 31 МАЙ 2020 и заплащане на първоначална такса за записване (преди 14 юни, краен срок)

Необходими документи за предварително записване :

Необходими документи за окончателно записване :

 

Необходимо е, за да бъде валидирано окончателно записването, досието да бъде пълно и таксите за 1-во записване трябва да бъдат заплатени. 

 


Процедура за началното училище, колеж и лицей :

 1. Онлайн предварително записване на този линк към софтуерната платформа Фактос, който можете да откриете на сайта от 17 ФЕВРУАРИ ДО 31 МАЙ 2020
 2. Изпращане на формуляр за предварително записване (по електронен или пощенски път), подписан от двамата родители, фотокопие на документ за самоличност на детето и фотокопия на документите за самоличност на двамата родители 
 3. Приемни тестове за децата от първи клас и нагоре (френски език и математика)
 4. Приемна комисия (за децата от първи клас и нагоре)
 5. Известяване по електронен път на семействата с одобрение или отхвърляне на кандидатурата
 6. Отговор на семейството по електронен път с потвърждаване на приема или отказ
 7. Оставяне /или изпращане/ в секретариата на пълното досие и заплащане на първоначална такса за записване (преди 14 юни, краен срок)

Необходими документи за предварително записване :

 

Необходими документи за окончателно записване :

Необходимо е, за да бъде валидирано окончателно записването, досието да бъде пълно и таксите за 1-во записване трябва да бъдат заплатени.