ЗАПИСВАНЕ


ПРИЕМ във Френски Лицей „Виктор Юго” : условия, правила, процедури

Учебна година 2021

 

Уважаеми родители,

Вие желаете да запишете детето си във Френски Лицей „Виктор Юго” в началото на учебната 2021 година. В този документ ще намерите нашите условия за прием.

Записването във френско учебно заведение, одобрено от френското министерство на образованието, предполага пълна ангажираност на родителите и учениците към неговите педагогически и образователни цели, както и спазване на неговите принципи и правила за работа, гарантиращи сближаване и мобилизиране на образователната общност около ценностите на Лицея.

Като родители на ученици, вие участвате в консултативните органи на Лицея, като избирате свои представители. Съветът на началното училище и Общоучилищният съвет асоциират партньорите на училището, и по-специално родителите, в размисъл относно живота в училището. Важно е да участвате в тези органи.

Уловия за прием :

В зависимост от тяхната националност или учебния път до момента, във Френски Лицей „Виктор Юго” се приемат ученици в рамките на наличните места. Приемът се прави според критериите, определени по-долу:

Приоритет Профил на ученика Произход Условия за прием
1 Деца от Френска националност –                 Френско държавно училище

–                 Френско частно училище, на договорни отношения с Министерството

–                 Френско училище от мрежата АФОЧ

Прием в рамките на свободните места

* за колеж и лицей, решението от Съвета на класа

* за началното училище, решението от Съвета на цикъла

2 Деца от други националности, които  са били записани  поне 2 години във френска образователна система –                 Френско държавно училище

–                 Френско частно училище, на договорни отношения с Министерството

–                 Френско училище от мрежата АФОЧ

Прием в рамките на свободните места

* за колеж и лицей, решението от Съвета на класа

* за началното училище, решението от Съвета на цикъла

3 Деца от други националности –                 Частно френско училище без договор с Фр. Министерство

–                 Учебно заведение с френска програма, неакредитирана от Френското Министерство

–                 Франкофонско учебно заведение

–                 Учебно заведение от българската или друга образователна системи ….

Прием :

* Малката и средната група в детска градина : събеседване с родителите

* От голямата група на детската градина и всики класове от първи до дванадесети клас : разглеждане на досието + успешно положени тестове по френски език и математика + събеседване

 

Правила за прием :

Учениците се приемат в нивото на класа, което отговаря на тяхната година на раждане (приложена таблица за учебната  2021-2022 година) :

МАЛКО УЧИЛИЩЕ
Деца родени през 2018 2017 2016
Клас Малка група (PS) Средна група (MS) Голяма група (GS)

 

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
Деца родени през 2015 2014 2013 2012 2011
Клас Първи клас CP Втори клас CE 1 Трети клас

CE 2

Четвърти клас

CM 1

Пети клас

CM 2

 

КОЛЕЖ-ЛИЦЕЙ
Деца родени през 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Клас Шести клас

6ème

Седми клас

5ème

Осми клас

4ème

Девети клас

3ème

Десети клас

2nde

Единадесети клас

1ère

Дванадесети клас

Tle

Процедура за Малкото училище:

 

Необходими документи за прилагане към молбата за записване :

Допълнителни документи за окончателно записване след потвърждение за прием :

За учениците, които идват от френската образователна система :

 

Записването е окончателно, когато досието е пълно и такса първо записване е заплатена.

Процедура за началното училище, колеж и лицей :

 

  1. Онлайн предварително записване на този линк /на английски или френски език/ от 19 ФЕВРУАРИ ДО 28 МАЙ 2021
  2. Изпращане /по мейл или поща/ или депозиране в секретариата на пълното досие с молба за записване от 9 МАРТ ДО 28 МАЙ 2021
  3. Приемни тестове за учениците, желаещи да бъдат записани от първи до дванадесети клас, /идващи от учебно заведение, неакредитирано от Френското Министерство/
  4. Известяване по електронен път на семействата с одобрение или отхвърляне на кандидатурата
  5. Отговор на семейството по електронен път с потвърждаване на приема или отказ
  6. При прием – оставяне или изпращане в секретариата на допълнителните документи и заплащане на първоначална такса за записване (до 16 юни 2021 краен срок)

Необходими документи за прилагане към молбата за записване :

Допълнителни документи за окончателно записване след потвърждение за прием :

За учениците, които идват от френската образователна система :

 

Записването е окончателно, когато досието е пълно и такса първо записване е заплатена.