„Лексикално рали“

01 Април 2024

Между 13 и 28 март учениците от CP до CM2 се събраха по нива за традиционното за LVH „Лексикално Рали „.

Инициирано и организирано от екипа на учителите ALEF (асистенти по френски език) от лицей „Виктор Юго“, ралито е колективно приключение, което продължава няколко месеца: от януари насам, с подкрепата на своите учители, учениците сами избират думи и работят върху техните дефиниции по различните предмети, които изучават. По този начин те сами създават банката от думи, която захранва играта. След това имаха на разположение един месец, за да подготвят и научат думите от речника и техните определения.

МОМЕНТЪТ, КОЙТО ВСИЧКИ ОЧАКВАХА! Между 13 и 28 март учениците се събраха по нива, от CP до CM2, за ралито, което се проведе под формата на настолна игра, като дъската беше изработена от екипа на ALEF.

Участниците се редуват да хвърлят зар по дъската. Всеки цвят отговаря на предмет, изучаван в клас, подобно на Trivial Pоursuit: френски език, математика, история-география, въпроси за света, който ни заобикаля, физическо възпитание, обучение в морал и гражданственост , изкуства. Избирате картата със съответния цвят. На картата има определение: каква е съответната дума?

За по-малките деца в CP определенията се заменят с картинки.

Но внимавние! Сред квадратчетата има малки изненади, като например квадратчета „пропусни реда си“, квадратчета „върни се на квадратче номер…“ и т.н.

Благодарим на екипа на учителите за това, че поддържа тази чудесна инициатива.