КОЙ СЪМ АЗ?

15 Април 2024

Кой би могъл лесно да определи себе си и да даде недвусмислен отговор на въпроса „Кой съм аз? През целия си живот казваме „аз“ или „мен“, но постоянно се променяме и не можем да посочим какво представлява нашата същност.

Учениците от 12. клас имаха смелостта да разсъждават върху проблема за личната идентичност, като се опитаха да отговорят на въпроса „Кой съм аз?“ чрез графично, звуково или литературно художествено представяне, придружено от кратък личен текст. Представянето можеше да бъде добре познато произведение на изкуството или лична произведение. Текстът е изцяло личен.

Този въпрос е свързан с учебната програма за последната година по философия и специалността Хуманитарни науки, литература и философия и учениците се приканват да разсъждават върху понятията за съзнато и несъзнавано и да разгледат проблема за търсенето на себе си и метаморфозите на Аз-а. Изборът на произведение на изкуството, което да придружава разсъжденията им, е свързан с часовете по изкуство.

Философията не е „коучинг“ или „личностно развитие“, но предоставя инструменти за по-добро мислене (и следователно живот.) Произведенията на изкуството не предават еднозначно послание, но могат да послужат като интересно огледало, през което да се разсъждава върху сложни проблеми. Тези творби на учениците не се стремят да дадат окончателен отговор на проблем, на който не може да се отговори, а просто ни приканват да се замислим за това, което може да ни определя в определен момент от живота ни.

Благодаря на всички ученици!

Жулиет Ферер, учител по философия.

Прочетете размислите на учениците тук