Проект за обмен „През сезоните“ на 2 континента

14 Декември 2018


Тази година учениците от GSB се впуснаха в интерактивен и иновативен проект: училищен обмен посредством онлайн платформата padlet (или виртуална стена).

Кореспонденцията, като богато и разнообразно образователно средство, създава обогатяващи комуникационни ситуации, един начин да се отворят към другия и неговата среда и да се инвестират в истински обменни дейности. Проектът добива смисъл в класната стая успоредно и благодарение на различен подход на писането: диктовка на възрастен, водене на личен дневеник,  опити в писането и др.; проектът развива също и други умения, свързани с цифровите устройства (използване на фотоапарат, диктофон и компютър).

През цялата година, ‘през сезоните’, нашите ученици ще кореспондират с ученици от GS от френското училище в Мароко: Международно училище „Жан Шарко“ в Ел Жадида.

На малки групи (между 2 и 4 ученици), учениците от GSB, по един час на седмица,  подоготвят текстове, снимки и аудиозаписи на теми, свързани с осъществени в клас дейности, но също и свързани с културните, кулинарните и климатичните специфики на България. В следващ етап, целият клас, получават, откриват и коментират заедно постовете на своите марокански съученици – един чудесен повод за работа върху устното изразяване и френския език!

Самият проект можете да откриете на следния линк : През сезоните