Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни на Френски лицей „Виктор Юго“  

Какво съдържа това съобщение за поверителност?

Това съобщение за поверителност предоставя информация относно това, как се обработват личните Ви данни, когато използвате услуги на Френско Училище Виктор Юго в София във връзка с обучението на вашето дете и свързаните с това допълнителни дейност.

Това съобщение за поверителност обяснява какви лични данни се обработват, с каква цел, за какъв период от време съхраняваме личните данни, как да осъществявате достъп и да актуализирате личните си данни, опциите, които имате по отношение на личните си данни, и къде можете да намерите допълнителна информация.

 Обработване на лични данни на деца и родители

Какви лични данни обработваме? Събиране на информация

При записване на вашето дете и по време на обучението събираме информация, включително лични данни за Вас, в ролята Ви на родител или на вашето дете в ролята  на ученик. Тази информация може да бъде: имена, ЕГН, дата и място на раждане, адрес, имейл адреси, телефонни номера, място и адрес на работа, длъжност, образование, информация за здравословното състояние (ако се изисква), снимка, аудио или видео изображение и всяка друга информация, предоставена от вас.

 

С каква цел обработваме личните Ви данни :

Обучение на децата ви във Френското училище и всички съпътстващи обучението дейности.

Личните данни, попадащи в обхвата на това съобщение за поверителност, се обработват само:

Когато обработването се извършва въз основа на съгласие, имате право да оттеглите своето по всяко време.  Това действие няма да засегне валидността на обработването преди оттеглянето на съгласието. Ако изберете да не ни предоставяте информацията, посочена по-горе, последицата може да бъде невъзможност от наша страна да ви предоставим изцяло или частично образователната услуга или съпътващите я дейност.

Кой носи отговорност за събраните лични данни :

Френско Училище Виктор Юго в София

 Предоставяне на данни на трети лица.

Личните Ви данни се обработват изключително за целите, посочени по-горе, и ще бъдат споделяни стриктно само въз основа на принципа „необходимост да се знае“.

Във връзка с изпълнението на предоставяните от нас услуги може да споделяме информация с доставчиците на правни, данъчни, транспортни, кетъринг и други свързани с дейността услуги, всяко лице, на което Френско Училище Виктор Юго в София    предложи да прехвърли свои права и/или задължения. както и с Агенцията за Френско Образование в Чужбина (AEFE) и френското посолство в България, включително, без изброяването да е изчерпателно за целите, посочени по-горе.

 Моите данни

Стремим се да поддържаме информацията си възможно най-точна. Вие имате достъп до личните си данни, можете да заявявате корекция или изтриване на лични данни (но само в случаите, в които те вече не се изискват за целите посочени по-горе) както и ограничаване на обработването им. За да извършите актуализация, моля свържете с нас чрез контактите за връзка, посочени в съобщението за поверителност : gdpr@vhugo.org.

 Право на преносимост на данни

Имате право да получавате лични данни, които се отнасят до Вас и които сте предоставили на Френското Училище Виктор Юго в София, в структуриран, дигитален вид и да изпращате тези данни до други страни, ако това е технически осъществимо. Моля, свържете се с нас чрез контактите за връзка, посочени в съобщението за поверителност

 Право на подаване на оплакване

Ако имате проблеми, запитвания или оплаквания относно обработването на личните Ви данни, моля, свържете се с нас чрез контактите за връзка, посочени в съобщението за поверителност  за допълнителна информация или за изпращане на такива заявления.

Също така имате право да подадете оплакване към Комисията за защита на личните данни, с адрес бул. Проф. Цветан Лазаров №2, София имейл kzld@cpdp.bg.

„Бисквитки“ и сходни технологии

Френското Училище Виктор Юго в София  използва „бисквитки“ и сходни технологии, които събират и съхраняват информация, когато посещавате уебсайт на Френското Училище Виктор Юго в София. Това се прави с цел Френското Училище Виктор Юго в София  да може да идентифицира Вашия браузър за интернет и да събира данни за използването на сайта ни от Ваша страна, кои страници посещавате, продължителността на посещенията Ви, както и да разпознава тази информация, когато се връщате на сайта, за да подобряваме практическата Ви работа при посещение на нашия уебсайт. Можете да контролирате и да задавате предпочитания за „бисквитките“ от настройките на браузъра си.

Сигурност на личната Ви информация

Внедрихме технология и правила с цел защита на поверителността Ви от неупълномощен достъп и неправомерно използване. По-конкретно може да използваме шифроване за някои от услугите ни, прилагаме процеси за удостоверяване и проверка при достъп до услугите на Френското Училище Виктор Юго в София  и редовно проверяваме и оценяваме ефективността на мерките ни за сигурност.

Прехвърляне на лични данни

В случаите, в които личните Ви данни са прехвърлени към трети лица и/или към упълномощени трети страни, намиращи се извън България (включително извън Европейската икономическа зона), ние предприемаме организационни, договорни и правни мерки, за да гарантираме, че личните Ви данни се обработват единствено за целите, упоменати по-горе, както и че са приложени подходящи нива на защита с цел предпазване на личните Ви данни.  Тези мерки включват Задължителните правила за прехвърляния и одобрените от Европейската комисия механизми за прехвърляне към трети страни в държави, за които се счита, че не осигуряват подходящо ниво на защита на данни, както и всякакви допълнителни местни законови изисквания

С изключение на изложеното в тази Декларация за поверителност, ние няма да разкриваме каквито и да било лични данни без разрешението Ви, освен ако не сме законово упълномощени или задължени да направим това, или, ако не смятаме, че подобно действие е необходимо с цел защита и/или предпазване на нашите права, собственост или лична безопасност, както и тези на нашите потребители/клиенти или други физически лица. Личните Ви данни ще бъдат предоставяни на надзорни агенции, данъчни служби и разследващи органи само ако Френското Училище Виктор Юго в София бъде задължено да направи това по закон.

Ако се свързвате с нас чрез социални медии

Ако изберете да взаимодействате с услугите на Френското Училище Виктор Юго в София , като нашите приложения, уебсайт или съдържание, чрез социални медии, като LinkedIn, Facebook и/или Twitter, личните Ви данни (като името Ви и фактът, че се интересувате от Френското Училище Виктор Юго в София ) ще бъдат видими и за всички посетители на личната Ви страница в LinkedIn, Facebook и/или Twitter съгласно настройките Ви за поверителност в услугите на социалните медии. Френското Училище Виктор Юго в София  не носи отговорност за обработването на такива лични данни или за правилата за поверителност на уебсайтовете на такива социални медии.

Когато се свързвате с нас чрез социални медии (например, когато публикувате коментар, качвате медиен файл, изпращате съобщение или ни харесате чрез натискане на бутон „Харесване“, може да получим Ваши лични данни (като Вашите (потребителско) име, снимка на профила, роден град, имейл адрес и пол)). Ще използваме данните, получени от социалните медии, в съответствие с тази Декларация за поверителност.

За какъв срок запазваме данните Ви

Личните данни, обработвани от Френското Училище Виктор Юго в София  в съответствие с тази Декларация за поверителност, ще бъдат изтривани или обработвани в анонимен вид (така че да не е възможно да бъдете идентифицирани)  в рамките на 10 години след последното ни взаимодействие с Вас.

Във всички случаи информацията може да бъде запазена за а) по-дълъг период, когато съществува законова или регулаторна причина за това (в този случай тя ще бъде изтрита, след като вече престане да е необходима за законовата или регулаторната причина) или б) по-кратък период, когато лицето възразява срещу обработването на личните му данни и вече не съществува законова причина за запазването им.

Промени на тази Декларация за поверителност

Тази Декларация за поверителност може да бъде променяна във времето. Препоръчваме Ви редовно да преглеждате Декларацията за поверителност за възможни промени. Най-актуалната промяна на тази Деклрация за поверителност бе извършена през септември месец 2019 г.

 

Утвърден от :

Елица Коло

Президент на Френското Училище Виктор Юго