СЛЕД МАТУРАТА НАКЪДЕ ?

 


Parcoursup за Прием След Матура е процедура по записване във висшето образование, което се извършва онлайн и което засяга голяма част от учебните профили след матурата. Подаването на кандидатура онлайн е задължително за всички ученици от 12-ти клас, бакалаври или студенти със съответстваща степен до 26 години.

Учениците са съпроводени индивидуално в тази процедура от класния ръководител и/или от ПРИО (Персонал Ресурси по Въпросите на Информацията и Професионалната Ориентация в училището).

Parcoursup:порталът Прием След Матура позволява „активна ориентация“