ФРЕНСКО „МАЛКО УЧИЛИЩЕ”


Като признато от Френското министерство на образованието и договорно с Агенцията за френско образование в чужбина, малкото училище на Френски лицей “Виктор Юго” подсигурява преподаване на френски език и изцяло съобразено с френската образователна система.

Специфични подходи за езиково обучение позволяват на деца, невладеещи френски, да се запишат в малкото училище. В същото време се обръща специално внимание на владеенето на майчиния език, необходимо условие за осигуряване развиването на други езици.

 

 

Малкото училище е организирано в един обучителен цикъл в рамките на три години (малка група, средна група и голяма група).
Знанията, които децата придобиват в малкото училище са решаващи, особено по отношение на езика, водещо умение, за по нататъшния им успех в училище.

Обучението в малкото училище благоприятства развитието на личността на децата, стимулира развитието на техните езикови, сетивни, когнитивни и социални способности, изгражда самооценката и уважението към другите, както и допринася за тяхното емоционално развитие.

Образованието цели да развие у всяко дете желанието и удоволствието от ученето, което им позволява плавно преминаване в училище.

Малкото училище е първият етап от обучителния процес на учениците, в който усвояват основни умения – четене, писане, смятане и уважение към другия до края на началното образование.

Следването на биологичния ритъм на малките деца е изключително важно, за да се улеснят първите знания.

През цялото ранно детство се изграждат чувствата, привързаност, социализация, необходими за придобиване на основни социални умения. Като взима под внимание афективното измерение на отношенията, малкото училище дава на децата необходимата увереност да продължат спокойно следващите етапи от обучението си.

Малкото училище се адаптира към малките деца и предлага специфични методи на обучение: учене чрез игра, мислене, решаване на загадки, практикуване, запомняне и запаметяване.

Именно тук, децата учат и живеят заедно : разбират целта на училището, израстват като отделни личности в рамките на групата. Малкото училище спомага всяко дете да има увереност в собствените си сили да действа и мисли, в способността си да учат и да успеят.

Програмата на обучение е организирана в 5 области на учене :

 

 

 

 

 

 

Областта „Мобилизиране на речта във всички й измерения“ потвърждава изначалното място на езика в детската градина като съществено условие за успеха на всички.

Практикуването на физически и артистични дейности спомага за двигателното, сетивното, афективното, интелектуалното и междуличностно развитие на децата.

Областта “Изграждане на първите инструменти, за структурирана мисъл” и “Изследване на света” са насочени да развиват първото разбиране на числата и първите математически умения, на околната среда и любопитството на учениците.

В нашето малко училище работят висококвалифицирани асистенти и учители, преминаващи обучение през цялата си кариера и в него се обучават около 150 ученици, разпределени в 7 класа : Toute petite section (деца, които навършват 2 години през септември), Petite section (3-годишни деца), Moyenne section (4-годишни деца) и Grande section (5-годишни деца).

Уловия за прием

Брошура за детската градина -AEFE