СЪВЕТЪТ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ КОЛЕЖА (CVC)

Kакво представлява Съветът на учениците от Колежа (CVC)?

Това е форум за диалог за ученици от колежа: от 2019 г. колежаните са представени от собствен съвет.
CVC се занимава с всички въпроси, свързани с условията на живот в училището и е форум за обмен и диалог между ученици, както и между ученици и членове на училищната общност. Следователно това е място за изразяване и предлагане на учениците .

CVC е, в своята област на компетентност, място за размисъл и анализ на думите на студенти, преобразуване на думите в действие и дефиниране на годишни проекти, насърчаващи сътрудничеството между студентите (организиране на спортни събития или културни, моменти на общуване, оформление на жизнените пространства на учениците и др.), но също и между тях и възрастните на образователната общност. CVC също така дава възможност за обучение на учениците във функционирането на колегиален орган, участващ в живота на училището, като CVL (съвет към живота на гимназията).

Как работи CVC?
CVC се председателства от ръководителя на училището или неговия заместник и се състои от определени ученици, представители на персонала и родители на ученици. На всеки съвет се изготвя протокол и се публикува в платформата Pronote.

Каква е ролята на CVC?

Той изготвя предложения за обучението на представители на учениците.

Той може да бъде консултиран по въпросите:

Действия, насочени към подобряване на благосъстоянието на учениците и училищния климат и насърчаване на практики за участие.
За дейности, свързани с образованието за устойчиво развитие и екология.

Организацията на обучението и учебното време, изработването на училищния план и на вътрешните разпоредби, както и на езиковото и културното наследство.
Здраве, хигиена и безопасност, развитието на пространства за живот в колежа.

Кой може да се кандидатире?
Един ученик е определен за всяко ниво на колежа.