КОЛЕЖ


Нашият лицей предлага обучение за двата цикъла в колежа, който включва класовете от 6ème до 3ème, които са дефинирани по следния начин

В цикъл 3, учениците обединяват знанията си в различните области, откриват науките и информатиката, историята и географията, историята на изкуствата. В този цикъл, клас 6me трябва да позволи на учениците да се адаптират към организацията и към рамката на живот в колежа, както и да продължи обучението от класовете CM1 и CM2.

Считано от клас 6me, който е последната година на цикъл 3, се изучават следните дисциплини : изобразително изкуство, музика, физическо възпитание, биология, физика, химия, информатика, френски език, английски език, български език, математика, история и география, етично и гражданско обучение. Учениците имат отделни преподаватели по всяка дисциплина. Освен класическите предмети, в колежа започват и специфични педагогически новаторски часове като личностна подкрепа, която идва да подкрепи способността за учене и за прогрес, като развие самостоятелността на учениците и кръстоса уменията, усвоени от различни материи.

Цикъл 4, цикъл за задълбочаване, включва класовете 5e,  4e и 3e. През този цикъл, учениците развиват своите знания и умения в различни области, докато се подготвят за следването им и бъдещото им активно участие в еволюцията на обществото. Практическите междудисциплинарни обучения (EPI), само в цикъл 4, имат за цел да изградят и задълбочат знанията и умения чрез изготвяне на проект, който има конкретен, индивидуален или колективен израз.

В клас 5ème (1-ва година от цикъл 4) се въвежда нов език, като изборът е между немски, английски или испански (според първия избран чужд език).
Образователен стаж под формата на наблюдаване на работния процес във фирма е задължителен за учениците от клас 3ème  : този опит им позволява да се докоснат до сферата на работа, да я наблюдават, да предадат писмено експозе и да изложат устно своите открития.

Разполагаме със специфични кабинети по определени дисциплини: биология, физика и информатика.

Учениците също така имат достъп до информация и търсене на документи благодарение на библиотеката/Център за Знания и Култура.