СЕРТИФИКАТИ ПО ЕЗИЦИ


Като междуанародно училище, ние предлагаме на нашите ученици възможността да получат сертификат по различните чужди езици, благодарение на партньорствата между официалните институтции за обучение по чужди езици и нашето училище.

 

Британският съвет в България,  който работи под егидата на Университета Кеймбридж, награди нашето училище със сертификат, удостоверяващ ни като един от най-добрите центрове за обучение.