СПЕЦИАЛНОСТ «МАТЕМАТИКА» В КЛАС TERMINALE S

Кои са предимствата на специалност Математика ?

На първо място, тя е необходима, ако смятате да следвате математически науки, но също така е много полезна за всички, които искат например да продължат в научни висши университети – classes préparatoires scientifiques или  prépas intégrées (écoles d’ingénieurs, de commerce…).

Може да се обобщи, че не е необходимо да си силен ученик по математика, за да избереш тази специалност. За сметка на това, задължително е да се работи много сериозно в тази специалност.

Програмата

Часовете засягат две математически области, които са нови за учениците.

Аритметика, която се учи през по-голямата част от годината, цели да се изучават свойствата на числата и тяхното приложение за кодиране на информация. Това е повод да се изучи разделението на Евклид, еднаквостта, простите числа, разделителите…

Часовете, посветени на матриците имат за цел да изучават линейните системи, динамични системи, повтарящи се последователности.

 Организация на часовете

В часовете (2 пъти седмично) основно се решават задачи, често свързани с реалността.

Например : аритметиката би позволила да се разбере криптирането на секретните номера на кредитните карти. А всъщност кодовете на кредитните карти не могат да се разгадаят, благодарение на свойствата на простите числа. Решенията въвеждат понятия. Учениците правят упражнения, за да затвърдят знанията си.

По-напредничавите демонстрации, в сравнение с основната програма, поставят начало на прехода към висшето образование.

Оценяване

На матурата,  упражнението от общата основна програма е заменено от упражнение по специалността, което носи 5 точки: то може да включва част от програмата по специалността и от основната програма..

 Коефициент

Целият изпит по математика носи коефициент 9 (а за учениците, които не учат тази специалност, коефициентът е 7).

 А след това?

Специалност Математика може да е плюс за ученика, за да влезе в подготвителните класове за Висшите училища MPSI или PCSI или за бакалавърска степен по математика.