СПЕЦИАЛНОСТ «БИОЛОГИЯ» В КЛАС TERMINALE S

Цели на обучението и възможности след матурата

Специалността развива практикуването на научния подход в контекста на решаването на научни проблеми, които изискват самостоятелност и инициативност. Учениците се учат да развиват стратегии за разрешаване на задачи, да комуникират своите експериментални резултати и да ги експлоатират.

Специалността е предназначена за ученици, които се насочват към научни специалности в университета. Тя позволява също на всички останали да усвоят стройни методи на работа.

Програмата по биология TS

Тема 1 : Земята във Вселената, животът и еволюцията на живия свят Енергия и жива клетка

Тема 2 : съвременните планетарни залози Атмосфера, хидросфера, климат : от миналото към бъдещето

Тема 3 : човешко тяло и здраве

 

Гликемия и диабет

Напомняне на коефициентите и организирането на часовете по биология за учениците от bac S

 

Задължителна Биология: коефициент 6

Специалност (2h седмично) добавя коефициент 2 към предмета.

Практически изпит : Оценяване на експерименталните способности с теми от специалността и от задължителната програма, с оценка от 4 точки

Писмен изпит на матурата, оценен с 16 точки, специалността е предмет на специфично упражнение.