ГИМНАЗИЯТА


„НОВАТА“ ГИМНАЗИЯ

Във френската училищна система гимназията представлява 3- годишен курс. Реформата, която се проведе през септември 2018 г., премахна различните учебни филиали и установи система за избор на предмети в 11и и 12и клас, с цел гимназиалният курс да е по-адаптиран към профила на отделния ученик.

След десети клас в училище настъпва финалния цикъл на обучение. Десети клас е предназначен да позволи на учениците да затвърдят овладяването на общата основа от знания, умения и култура, за да преминат успешно от колежа към гимназия.

В края на десети клас учениците следват 2-годишен курс на обучение, за да се подготвят за френската матура. Този цикъл се състои от единадесети клас и дванадесети клас, които са разпределени на предмети, изучавани от всички, както и специални и избираеми предмети за всеки отделен ученик, така че постепенно да се подготвят за специализация с оглед продължаване в системата на висшето образование.

В „новата гимназия“ учениците избират 3 дисциплини, които се наричат „специални” в 11и клас според техния вкус, умения, план за бъдеще. В последната година запазват 2 от тези 3 специалности.

По-долу са изброени дисциплините, преподавани през целия 3-годишен курс, до вземането на ФРЕНСКАТА МАТУРА.