ГИМНАЗИЯТА


Във френската образователна система лицеят има три нива на класове:

Клас 2nde е определящият клас ; съдържа общообразователни предмети за всички ученици, две дисциплини по избор, факултативни часове (един по избор) ; избраните от учениците предмети са с цел да доведат личния проект за бъдещето на всеки ученик към избрания профил. В този клас спират да се изучават някои предмети като изобразително изкуство, музика и информатика.

В нашето училище предлагаме три профила – икономически и социален, научен и литературен.

 

» СПЕЦИАЛНОСТ «МАТЕМАТИКА» В КЛАС TERMINALE S

» СПЕЦИАЛНОСТ «БИОЛОГИЯ» В КЛАС TERMINALE S