ЦЕНТЪР ЗА ЗНАНИЯ И КУЛТУРА


Центърът за Знания и Култура, наричан още  „3-те C-та“ или « CCC », е изцяло образователен и педагогически проект. При все това, говорим на първо място за пространство. Центърът за Знания и Култура е преди всичко „пространство“, място за срещи между хора и различни документи, пространство за медиация.

Енциклопедията, дискът, базата данни, библиотеката са пространства, арена, където се завоюват информацията и познанието.

Интернет е хипер пространство, кибер пространство, мрежа, състояние, идеалното място за среща и бягство, една крива, която има с невероятна еластичност и плавност.

Ала, който казва пространство, казва също и геометрия, и нужда от картография, нужда от структуриране и ориентиране.

Това опира и до уменията на учителя-документалист, който разполага с огромно количество професионален и културен ресурс. В библиотеката съжителстват книгата и цифровите технологии. Основна цел е овладяване на езика, като необходим елемент за усвояване на всичко останало.

Центърът за Знания и Култура позволява да се раздели пространство и време в училище, за да се подсигури на учениците повече самостоятелност в учебния процес и повече поводи да си сътрудничат помежду си. За педагогическите екипи, това също е място, в което могат да работят индивидуално с учениците и да развият нови педагогически практики, съобразени с според неговите нуждите му.

Центърът за Знания и Култура е място, отворено за прием. Той предлага на учениците среда за работа и срещи, работна рамка, подходяща за срещи, която е дружелюбна и топла, за да улесни контакта/заинтересуваността, усърдието  на между учениците. Ангажираността на последните им позволява да развият чувство за отговорност, инициативност и самостоятелност.

За да посетите информационния портал на библиотеката, кликнете върху иконата: