ОБУЧЕНИЕ


Нашата детска градина обхваща пълен цикъл от три години. Тя е първият етап, който гарантира успеха на всички ученици в едно училище с големи изисквания.

Прочети повече >>

 


Програмите на френското училище са разписани в „общия праг на знания, умения и култура и гарантират изучаването им.

Прочети повече >>

 


Нашето училище предлага обучение в три цикъла за ниво колеж от клас до 6ème до 3ème.

Прочети повече >>

 


Във френската образователна система лицеят има три нива на класове.

Прочети повече >>

 


Е да, добрата стара библиотека беше прекръстена на Културно-Информационен Център или „3С” на френски.

Прочети повече >>

 


 

Прочети повече >>