ОБУЧЕНИЕ


Нашата детска градина обхваща пълен цикъл от три години. Тя е първият етап, който гарантира успеха на всички ученици в едно училище с големи изисквания.

Прочети повече >>


Програмите на френското училище са разписани в „общия праг на знания, умения и култура и гарантират изучаването им.

Прочети повече >>


Нашето училище предлага обучение в три цикъла за ниво колеж от клас до 6ème до 3ème.

Прочети повече >>


Във френската образователна система лицеят има три нива на класове.

Прочети повече >>


Проектът за бъдещата професионална ориентация е замислен да позволи на всеки ученик от 6-ти до 12-ти клас да изгради своя проект за информация в ориентацията и откриването на света на икономиката и професиите.

Прочети повече >>


Е да, добрата стара библиотека беше прекръстена на Културно-Информационен Център или „3С” на френски.

Прочети повече >>


Прочети повече >>