РАБОТЕТЕ С НАС

Помощник възпитател

Френско училище Виктор Юго търси помощник възпитател с френски език

научи повече


Покана за участие в конкурс за транспорт на ученици

Ако желаете да участвате в конкурса, моля
да изпратите до 20-ти август 2021 вашата оферта до адвоката на училището Веселин Динков – на адрес: град София, ул. Екзарх Йосиф № 83, вх. 2, ет. 2, тел. за връзка 0897 33 43 23 в един екземпляр на хартиен носител и на електронен носител/флаш памет/, всичко запечатано в непрозрачен плик.

Техническото задание