РАБОТЕТЕ С НАС

СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ НА МЕСТЕН ДОГОВОР

Отговорник комуникации и асистент на Административен съвет (по заместване)

Помощник-възпитател на пълен работен ден (40ч) и на непълен работен ден(20ч)