РАБОТЕТЕ С НАС


► ПОСТ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ- РЕЗИДЕНТ

Постовете за преподавател резидент подлежат на специфични процедури в началото на календарната година.

ДОКУМЕНТИ

За учебната година 2018 -2019

Преподаватели – резиденти ( Titulaires du MEN bénéficiant d’un détachement)

 ► Свободни позиции 

Математика 1 пост

 ► Възможни свободни позиции 

Математика    1 пост

Преподавател по физика  1 пост

Преподавател по физичекско възпитание     1 пост

Начален учител     2 поста

Досиетата се изпращат на адрес  :

ФРЕНСКИ ЛИЦЕЙ ВИКТОР ЮГО  (GRH)

бул. Симеоновско шосе 110

1700 София

България

Онлайн изпращатането  е възможно с оглед на по-кратко време за консултацията им, но само хартиените досиета ще бъдат представени пред CCPL.

Крайна дата за получаване на досиетата : 23 февруари 2018.

► СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ НА МЕСТЕН ДОГОВОР

  ► Актуални свободни позиции

► Възможни свободни позиции за новата учебна 2018 година :

(*) двата поста на половин работен ден могат да съставят един пост на пълен работен ден


За да кандидатствате за позициите ‘преподавател’, ‘помощник-възпитател’ или друга свободна позиция, изпращайте вашите кандидатури на адрес: rh@vhugo.org.