СЪВЕТ НА НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ


Съветът на началното училище е съставен за една учебна година и е валиден до обновяване на членовете му.
Съветът на началното училище са събира поне веднъж в триместъра.
Съветът на началното училище одобрява вътрешния правилник на началното училище след предложение от страна на директора на началното училище.
Този съвет задължително бива консултиран за мнение относно всички въпроси, свързани с функционирането и живота на училището, а именно:

Представители на родителите в Съвета на началното училище :

Сирил Креси, Калина КОНСТАНТИНОВА,  Невена ГОЧЕВА, Од РУСО, Бояна КАРАИВАНОВА
Лоран ДЕШАРО,  Валентина СИАРА , Едуар ЛОАЖЕРО, Елена МИЛЪР , Елица КОЙО


» Вътрешен правилник на началното училище