ОБЩОУЧИЛИЩЕН СЪВЕТ


Общоучилищният съвет е тристранна инстанция, съставен от равен брой членове, съответно от директорски екип, представители на училищния персонал и представители на родители и ученици. Задължителният брой на членовете определя броя на членовете на общоучилищния съвет. Директорът на Лицея е председател на общоучилищния съвет.
Общоучилищният съвет включва:

Членове, заседаващи с право на глас
• Представители на директорския екип.
• Представителите на родителите и представители на ученици от горния курс.
• Представители на преподавателски и образователен персонал и административен и обслужващ персонал.

Членове, заседаващи със съвещателен глас:


Представители на родителите в Общоучилищния Съвет

ТИТУЛЯРИ: Селин БОЛАР, Изабел Симон

ЗАМЕСТНИЦИ: Гуенаел Паж, Капка Стойкова

Представители на учителите в Общоучилищния Съвет

ТИТУЛЯРИ : Матю Швайзгут, Mая Герасимова, Венсан Дюпюи, Майлис Фоше

ЗАМЕСТНИЦИ : Мюриел БУТЕЙЕ, Гаел Ларе, Грегори От, Люсил Шатлон

 

Представители на персонала в Общоучилищния Съвет

ТИТУЛЯРИ : Диляна Костадинова

ЗАМЕСТНИЦИ : Теодора Шопова

Представители на учениците в Общоучилищния Съвет

ТИТУЛЯРИ : Константин ДИНЕВ, Весела Фаяд

ЗАМЕСТНИЦИ : Лиляна Табова, Аня Мокрани