ОБЩОУЧИЛИЩЕН СЪВЕТ


Общоучилищният Съвет се събира три пъти в годината.

Той дебатира относно всички въпроси, свързани с живота в училище :

Някои от неговите членове участват в Комисията по Сигурност и Хигиена :

последната има за цел превенцията от рискове. Комисията проверява санитарните помещения, хигиената и сигурността на сградите и двора на училището. Тя може да отправи предложения за ремонтни дейности към Административния Съвет. Тя следи хранителния баланс в менюто, предложено на децата в стола и участва в комисията по менютата.

Представители на родителите в Общоучилищния Съвет

ТИТУЛЯРИ: Ангелина ЛЯКОВА , Селин БОЛАР, Едуар ЛОАЖЕРО

ЗАМЕСТНИЦИ: Бояна КАРАИВАНОВА , Фани ТИМОН , Бертран ПИКАРД

Представители на учителите в Общоучилищния Съвет

ТИТУЛЯРИ : Стефан ЖАН, Дамиен СЕН-ЖАМ, Матю Швайзгут, Росица ДРАГАНОВА

 

ЗАМЕСТНИЦИ : Мариана НИКОЛОВА, Рената ВАЛОВА, Майлис ФОШЕ, Мюриел БУТЕЙЕ

 

Представители на персонала в Общоучилищния Съвет

ТИТУЛЯРИ : Бисерка СЛАВЕВА

ЗАМЕСТНИЦИ : Екатерина КОЛЕВА

Представители на учениците в Общоучилищния Съвет

ТИТУЛЯРИ : Константин ДИНЕВ, Елизабета ХРИСТЕВА

ЗАМЕСТНИЦИ : Никол ПАМУКЧИЕВА, Маелис ТИМОН


► Протоколи от събрания