АДМИНИСТРАТИВЕН СЪВЕТ


Административният  съвет се състои от 10 родители на ученици, които са  избрани  от Общото  събрание  за  период от 2 години.

Административният съвет отговаря за:


     Членове на Административния Съвет :

Елица КОЛО (Председател), Мартин ГАНЕВ,  Едуар ЛОАЖРО,  Петър ТАКОВ, Мартин ЗАИМОВ,  Виктор БАТАЛСКИ, Ралица КРЕСИ, Нордин МОКРАНИ, Даниел АНГЕЛОВ, Любомир ТОДОРОВ.


    Устав на асоциацията на Френски лицей „Виктор Юго“