АДМИНИСТРАТИВЕН СЪВЕТ

Асоциацията на Френски Лицей „Виктор Юго“ в София е съставена от следните органи : 

Общото събрание и Управителният комитет се събират поне веднъж годишно.
Административният Съвет заседава толкова често, колкото е необходимо.


Административният съвет отговаря за:


   Административен Съвет:


    Устав на асоциацията на Френски лицей „Виктор Юго“