АДМИНИСТРАТИВЕН СЪВЕТ


Административният  съвет се състои от 10 родители на ученици, които са  избрани  от Общото  събрание  за  период от 2 години.

Административният съвет отговаря за:


     Членове на Административния Съвет :

Председател : Елица КОЛО

Зам.-председател : Мартин ЗАИМОВ

Ковчежник : Любомир ТОДОРОВ

Членове : Едуар ЛОАЖРО, Ралица КРЕСИ, Нордин МОКРАНИ, Даниел АНГЕЛОВ, Валентина Шира, Адриан БАКИ, Венсан ОАРО.


    Устав на асоциацията на Френски лицей „Виктор Юго“