АДМИНИСТРАТИВЕН СЪВЕТ


Административният  съвет се състои от 10 родители на ученици, които са  избрани  от Общото  събрание  за  период от 2 години.

Административният съвет отговаря за:


     Членове на Административния Съвет :

Атанас КАЛОЯНОВ – Председател

Вероник БУСТА – Зам. председател

Петър ПАНДЕВ – Ковчежник

Ян ЕРВО – Секретар

Марион БОСАР

Уил СТЕМПЪР

Брюно Жорж ДАВИД

Мария БОЙКОВА

Елица НИНОВА

Антони СПИТАЛ


    Устав на асоциацията на Френски лицей „Виктор Юго“