АДМИНИСТРАТИВЕН СЪВЕТ


Административният  съвет се състои от 10 родители на ученици, които са  избрани  от Общото  събрание  за  период от 2 години.

Административният съвет отговаря за:


     Членове на Административния Съвет :


    Устав на асоциацията на Френски лицей „Виктор Юго“