УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ


Административният  съвет се състои от 10 родители на ученици, които са  избрани  от Общото  събрание  за  период от 2 години.

Административния съвет отговаря за:


     Членове на Управителния Съвет :

Филип КОТИНО (Президент), Мартин ГАНЕВ,  Ксавие МАРСЕНАК,  Едуар Лоажьоро,  Петър ТАКОВ, Мартин ЗАИМОВ,  Жюли ВИДАЛ, Виктор БАТАЛСКИ, Ралица КРЕСИ, Нордин МОКРАНИ


    Устав на асоциацията на Френски лицей „Виктор Юго“