НАШЕТО УЧИЛИЩЕ


Мрежата за френско образование в чужбина обединява 494 учебни заведения в 136 държави, в които се обучават близо 340 000 ученици, от които 60% чуждестранни и 40% французи. Всички училища са официално признати от френското министерство на националното образование, висшето образование и науката. Тези учебни заведения са директно управлявани от Агенцията за френско образование в чужбина (АФОЧ) (74 училища с пряко управление), 156 са сключили договор с агенцията (договорни учебни заведения) и 264 са училища партньори.

Прочети повече >>


Съветът  на  началното  училище, Общоучилищния съвет  и  Административният  съвет  са  инстанциите, в които представители на родители на ученици могат да се включат в живота  на  учебното  заведение  заедно  с други  членове  на  училищната  общност. Родителите  са  пълноправни  членове на  училищната  общност.  Диалогът  с учителите  и  останалия  персонал  на всяко  училище  и  учебно  заведение  е гарантиран.

Прочети повече >>

 


Прочети повече >>