Операция „Компост“

15 Ноември 2023

Да създадем компост е общ проект, в който участват всички ученици от CP до CM2 от 13 до 24 ноември 2023 г.

Създаването на компост изисква строга организация:

група ученици с празна кофа в ръка отиват в класните стаи, за да съберат обелки, листа и т.н.

Друга група ученици претеглят отпадъците. Не трябва да се забравят везните!

Група ученици изчислява теглото на всички събрани кофи. В понеделник, 13 ноември, бяха напълнени 8 кофи. Това са много изчисления!

Група ученици изпразва всички обелки в трите кофи за компост. След това те почистват кофите с дъждовна вода, която събираме в специални отделни съдове. Миналата година купихме колектори за вода… сега те ни служат много добре!

И накрая, група ученици обновяват данните върху таблиците, които сме разпечатили в коридорите: изчисляват общата маса на събраните отпадъци от началото на дейността и оцветяват графично кофите за компост…

Бихме искали да благодарим на всички учители и ученици, които редовно отчитат компостируемите отпадъци и правят този проект успешен. Бихме искали да им благодарим и за това, че връщат отпадъците в кутии, годни за рециклиране: без найлонови торбички! Браво на всички и нека не забравяме, че „няма такова нещо като боклук, а само полезни неща на неподходящо място!“