Послание от директора на Агенцията за френско образование в чужбина (АФОЧ)

04 Септември 2019

Оливие Броше, директор на мрежата АФОЧ, отправя своето първо послание за новата учебна година на всички училищни общности от мрежата на френските училища в чужбина.