Обръщение на директора на AEFE по повод новата учебна година

12 Септември 2022

Оливие Броше, Директор на Агенцията за френско образование в чужбина (AEFE), с обръщение към училищните общности от мрежата на френските лицеи извън територията на Франция.
„Нашата цел остава същата: да посрещнем вашите деца в една здрава и спокойна среда, да им дадем ключови познания за света, да ги напътстваме в процеса на тяхната реализация.“
Вижте видеото адресирано към цялата мрежа – към учениците, техните родители, и разбира се, към екипите, които са нейната живителна сила.