Съобщение до учениците и родителите : 

18 Март 2020

Съобщение до учениците и родителите :  проверявайте ежедневно своите електронни пощи и посещавайте редовно вашето пространство в Pronote.

Цялата информация ще ви бъде изпращана посредством 2-та канала.

Кураж на всички в тези особени моменти.