Изучаването на границите в клас 1ère

01 Април 2024

На тези снимки можете да видите учениците от Première в специалността HGGSP (История, география, геополитика, политически науки) с госпожа Фосколо, които току-що завършиха колективен и съвместен проект, с точно разпределение на задачите.

Проектът беше фокусиран върху тема от учебната програма: „Изучаване на политическите разделения на света: граници“.

За целта те трябваше старателно да водят записки на базата на учебния материал, на собствените си знания и на слушането на подкаста на Радио Франс Кюлтюр (Слушайте тук), който след това синтезираха, анализираха и подчертаха, като цялата им информация е обогатена от допълнителните им проучвания.