Метрополисите във всичките им измерения

14 Януари 2020

В час по история и география, с преподавател г-жа Фосколо, класът 4B разучиха метрополисите и големите градове, за да ги представят в контекста на глобализацията.

Проследиха икономическите, културните, туристическите аспекти на градовете и дори тежестта на транспорта.