„Ден на кариерата : сряда“ oт 17:30 до 18:30 часа

05 Октомври 2021

Тази година Лицеят създава едночасов видео слот, в който учениците от единадесети и дванадесети клас могат да получат информация и да общуват с представители на висшето образование. Студенти и професионалисти (бивши ученици от LVH) ще дойдат да представят образователния си курс след матурата. Срещите също ще бъдат посветени на Parcoursup (уеб платформата, предназначена да събира и класира по желания  учениците от последната година във френското висше образование). Други презентации, насочени към учениците от 9 –ти и 10 –ти клас, ще разглеждат  гимназиалното обучение и организацията на висшето образование във Франция. Линковете за връзка ще бъдат изпратени чрез ENT.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНЖЕНЕРНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ
6 октомври 2021

Г-н Антони Воазин

ПРЕДСТАВЯНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ
/медицина, кинезитерапия/
13 октомври 2021

Студенти 2ра година медицина /бивши ученици на ЛВЮ/

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ НАУКИ
20 октомври 2021

Г-жа Евелина Димитрова, адвокат в Парижката адвокатура /бивша ученичка на ЛВЮ/

ПРЕДСТАВЯНЕ НА  ТЪРГОВСКИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА
10 ноември 2021

Г-жа Софи Малер,
Отговорник Селектиране на кандидатите