Закуската на Митеран – 30 години по-късно

29 Януари 2019

На 18 януари 1989, френският президент Митеран прави официално посещение в София с цел да съживи българо-френските дипломатически отношения.

По време на закуската във френското посолство, президентът Митеран събира бъдещия президент на България Жельо Желев, заедно с български интелектуалци. Тази среща се остава един от ключовите моменти за свалянето на комунистическия режим в България.

На 18 януари 2019, 30 години по-късно, посланикът на Франция, Н.Пр. Ерик Льобедел спазва традицията на закуската, на която събира 4-ри поколения. Имах честта да ме поканят на тази закуска, за да представя младото поколение, както и нашето училище. 

Смятам, че е важно да си спомняме за това събитие, за миналото и връзките, които са били изградени, за да можем днес да имаме силна връзка с Франция.

Венцислава Некова, ученичка в Terminale