Френски лицей „Виктор Юго“ започва инициатива по устойчиво развитие (E3D)!

19 Април 2023

Преди Великденските празници екипът на нашето училище прие двама обучители от Югоизточноевропейската зона на Агенцията за френско образование в чужбина за двудневно обучение в рамките на инициативата E3D, която започнахме! Обучението имаше за цел да разясни на екипа всичките етапи от процедурата, която ще засегне всички групи от общността и ще се случва в дългосрочен план.
Крайната цел е Френски лицей „Виктор Юго“ да се превърне в учебно заведение, където образованието по устойчиво развитие присъства на всички нива.
Инициативата E3D намира проявление във всички сфери на образованието – не само в екологията, а също и в здравето, гражданското самосъзнание, благосъстоянието, неравенствата.
Лейбълът за училищата, предприели инициатива за устойчиво развитие, „EFE3D“ (Établissement Français à l’Etranger en Démarche globale de Développement Durable), е разработен от
Агенцията за френско образование в чужбина, в сътрудничество с Министерството на образованието и младежта на Франция, за да припознае и насърчи учебните заведения, които се ангажират с цялостни действия към устойчиво развитие.