LVH става PIX сертифициращ център!

01 Април 2021

Нашите ученици вече ще могат да получат в края на цикъл 4 и в края на последния цикъл на обучение сертификат за нивото си на владеене на цифрови умения!

PIX е онлайн платформа за оценка и сертифициране на цифрови умения. Тя позволява на всеки ученик да измери нивото си на владеене на цифрови умения.

Използвано от учебните заведения, признати от Министерството на образованието сертифицирането Pix е новото сертифициране на цифрови умения за всички ученици и студенти във Франция от 2019 г. насам.

Одобреният център на Френски Лицей „Виктор Юго” предлага сертифициране на всички ученици от 3 ° за учебната 2020/2021 година.

Това сертифициране се извършва в няколко фази:

  • Създаване на акаунт в платформата за всеки ученик от 3 ° : тази фаза се провежда от 23 март в Лицей Виктор Юго
  • Оценка на придобити умения: всеки ученик трябва да отговори на въпроси, предлагани на платформата
  • Наваксване с непридобитите знания чрез видео уроци в платформата

Тези последни 2 точки в момента се провеждат по време на училище и извън училище, което позволява на всеки ученик да напредва със свое собствено темпо.

  • Презентационна фаза за сертифициране: за да може да се яви на изпит за сертифициране, всеки ученик трябва да е придобил минимално ниво, оценено от платформата
  • Сертифициране: ще се проведе присъствено във френския лицей в София между 20 май и 31 май с продължителност от 1h40 под наблюдението на учител

Всеки ученик, издържал този изпит, ще получи сертификат за компютърни умения, признат от френското Министерство на образованието.

Следващата година сертификатът PIX ще бъде предложен и на учениците от последната година на Лицея, които ще могат да го регистрират в платформата ParcourSup: той може да се изисква за влизане в университети или grandes écoles

За повече информация