МРЕЖАТА НА БИВШИТЕ ВЪЗПИТАНИЦИ НА ФРЕНСКИ ЛИЦЕЙ „ВИКТОР ЮГО“


Значението на поддържането на контакт с бившите възпитаници на Лицея

Американските университети отдавна отдават голямо значение на асоциациите на бившите възпитаници. Интересът към тях вече не е необходимо да се доказва. И в Агенцията на френските лицеи в чужбина (АФОЧ) развитието на асоциациите стана приоритет. Учениците, които напускат френските лицеи, притежават качества, които трябва да бъдат ценени и които са търсени във висшето образование, но също и от държавни и частни работодатели.

В допълнение към интелектуалното обучение, осигурено от френския образователен модел (отвореност, дисциплина, издръжливост, аналитичен ум …), нашите бивши ученици са придобили тези качества чрез контакта с различни езици и култури. Те развиват адаптивност към другите и към нови ситуации, които ги правят по-мобилни, по-гъвкави, по-отзивчиви.

Ето защо желаем да създадем мрежа на бившите ученици, като събираме имейл адресите, с оглед утвърждаването на платформите за сътрудничество като Agora (за ученици, които все още са в лицея и за току-що завършили ученици) или Асоциацията на възпитаниците на Френски лицеи по света (Union – ALFM). Опитът показва, че тази мрежа от бивши ученици от мрежата на АФОЧ улеснява интеграцията във висшето образование, но също така и получаването на стажове и все по-често достъпа до работни места.

Всъщност много възпитаници поддържат контакт за целите на своя бизнес, защото говорят един и същ език и познават силните си страни, включително факта, че са учили във взискателни и международни лицея.

Младата инициатива на АФОЧ, която насърчава обмена на ученици между лицеите в мрежата за периоди от няколко седмици (програма АДН), с основна цел да им помага да се опознават, върви в тази посока.

Нещо повече, много бивши ученици от Френски лицей „Виктор Юго“ вече следват тази логика, когато предлагат да съветват нашите ученици за висшето образование.

Създаване на мрежата на бившите възпитаници на ФЛВЮ

ФЛВЮ създава своята мрежа на бившите ученици !
За да можем да ви открием отново и да съставим нашата мрежа, молим да попълните този формуляр.
Можете също да се присъедините към групата на Бившите възпитаници във Фейсбук.