Седмица на избори в училище

06 Октомври 2017

Избори на представители на родители на ученици и на гимназисти


Изборите за представители на родители на ученици за Съвет на началното училище, за Общоучилищен съвет и изборите за Съвета на гимназистите представляват съществен момент от живота на училището като цяло. Именно за да повиши осведомеността на всички за предизвикателствата на този ангажимент, бе създадена седмица на избори в училище, провеждаща се през учебната 2017-2018 година, в седмицата на 9 октомври.