Борбата на жените, разказана чрез техните истории

28 Юни 2022

„Всички ние сме птици на бурята, която идва.“ е казала Волтерина де Клер, американска феминистка. Това изречение по-късно ще бъде вдъхновение на френската писателка Лола Лафон, за заглавие на своята приказка, в която „обикновените момичета“ стават силни жени.

Със своя учител по история, г-н Матю Пиари, учениците от клас 4А проследиха борбата за еманципация на жените и в частност чрез историите на Олимпия де Гуж и суфражетките. Занятията бяха водени и в часовете по френски език с г-н Жереми Бюлдо и в часовете по изобразително изкуство с г-жа Огняна Вакавлиева, където учениците работиха върху създаването на визуални творби.

Всеки ученик избра една знакова за историята жена и изработи творба, вдъхновена от нея. Работите след това бяха залепени върху картон и прикрепени към пръти, за да изглеждат като лозунги, символизиращи борбата на движението за права на жените в наши дни.

Каква власт може да има едно премълчано слово? Как този политически инструмент е приложен на практика?

Учениците можеха да изследват изменчивото значение на тези противоречиви послания чрез разказите на отделните животи, върху които се бяха посветили.