La Grande lessive: Моята къщичка е и твоя

28 Април 2023

„Моята къщичка е и твоя“… Това е проектът за второто издание на инициативата La Grande Lessive (Голямото пране) за тази година, която вдъхнови редица класове, от малкото училище до CM2. Темата беше разделена според размерите на творбите, това дали са нарисувани или гравирани.

Учениците направиха къщички от природни материали в природата, други пък използваха спортни материали и платове във физкултурния салон. Целта беше всички заедно да изградят подслон, скришно място, нещо тайнствено…

Построяването на къщичките се оказа приятен момент на споделеност между децата и класовете: в необичайно време и място, за да се развият определени умения: за движение, за очакване, творчество, опити и грешки, работа в екип…

Това, което в началото изглеждаше твърде абстрактно, се оказа истинско вдъхновение за нашите творци, архитекти, артисти в природата!