Ден на Обучението в чужбина в AGORA Monde на 30/09/21

29 Септември 2021

Скъпи ученици от  2nde, 1ère, terminale, уважаеми родители,

🚀Среща онлайн // Ден на Образованието в чужбина

 

Първа онлайн среща, посветена на професионалната ориентация и академичния живот през годината !

➡️ Четвъртък 30 септември

💻 на форума AGORA Monde

Oрганизира онлайн ден за обмен за ученици от гимназията, желаещи да продължат своето висше образование навсякъде по света. Много университети в чужбина тъкмо стартираха процеса по кандидатстване. Като част от тези записвания, денят за Обучение в  чужбина ще бъде възможност за учениците от гимназията в мрежата на френските училища в чужбина, да получат много информация и да се подготвят за своите бъдещи професионални проекти след матурата и за академичния живот.

През целия ден те ще могат да се включат в световния форум AGORA и да обсъждат с бивши ученици  / настоящи студенти  висшето образование в Холандия, Канада, Италия, Обединеното Кралство и много други дестинации.🌏

 

Учениците от  1ère и  terminale разполагат вече с кодове за достъп Agora,  учениците от  2nde също ги получиха.