УЧИЛИЩЕН ТРАНСПОРТ

 


Обслужването се осъществява на принципа „от врата до врата“.

Придружителите ще бъдат отговорни за децата в микробусите.

След приключване на записванията, окончателната цена ще бъде определена и начина на плащане ще ви бъде съобщен от Rolita 97р.

За допълнителна информация моля да се свържете с фирма
Rolita 97p по:
• тел. английски/български: 0896 75 00 40
• тел: 02/418 52 45,
• факс: 02/934 11 69,
• моб.тел: 0888 71 19 62;
• E-mail : hugo.rolita97p@gmail.com


► КОМИСИЯ НА УЧИЛИЩНИЯ ТРАНСПОРТ

Комисията на транспорта е способ за обмен на предложения за цялостното функциониране на училищния транспорт. Комисията по транспорта следи за спазването на договорните задължения на транспортната фирма, за качеството и сигурността на транспортната услуга от и до дома и училището.

За повече информация относно функционирането на комисията, моля да се запознаете с документа : Вътрешен правилник на комисията по транспорта.

За всички въпроси, свързани с функционирането на училищния транспорт можете да се обърнете към членовете на комисията на следния адрес commissiontransport@vhugo.org.


» Правила на поведение