СПИСЪК С УЧЕБНИ ПОСОБИЯ

Списък с учебни пособия за учебната 2021-2022 година

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ 


Класове PSMSGS

Само за учениците в класове PS:

Принадлежностите трябва да бъдат надписани с имената на ученика и подменяни при необходимост.

Списъкът с учебните пособия е наличен тук в pdf

 


Класове CP

НЕ НОСЕТЕ НИТО ХИМИКАЛИ, НИТО ФЛУМАСТЕРИ

Пособията трябва да бъдат надписани с имената на ученика и подменяни при необходимост.

Списъкът с учебните пособия е наличен тук в pdf.


Класове CE1

Пособията трябва да бъдат надписани с имената на ученика и подменяни при необходимост.

Списъкът с учебните пособия е наличен тук в pdf.


Класове CE2

Пособията трябва да бъдат надписани с имената на ученика и подменяни при необходимост.

Списъкът с учебните пособия е наличен тук в pdf.


Класове CM1

Пособията трябва да бъдат надписани с имената на ученика и подменяни при необходимост.

Списъкът с учебните пособия е наличен тук в pdf.


Класове CM2

Пособията трябва да бъдат надписани с имената на ученика и подменяни при необходимост.

Съветваме ви да предпочетете практични и качествени материали пред безполезни и скъпи играчки.

Списъкът с учебните пособия е наличен тук в pdf.Основни пособия за всички предмети и всички ученици от Колеж и Лицей

(допълнителни списъци за отделните класове ще намерите по-долу)


Често ученикът притежава по-голямата част от този материал, достатъчно е само да се допълни. Учебниците се дават на ученика в началото на учебната година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списъкът с учебните пособия е наличен тук в pdf.