УЧИЛИЩЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

Екипът на медицинският център на ЛВЮ е съставен от лекар, медицинска сестра и психолог.

Нашият екип е отговорен за здравното образование на децата, превенцията, училищните медицински прегледи и осигурява първи грижи на болното или пострадало дете. В центъра децата получават съвети, грижи и лечение.

Работно време : От понеделник до петък то 8ч30 до 13ч и от 14ч до 17ч30.

Документи :


► ПСИХОЛОГ

Нашият психолог се грижи за деца в затруднение. Работи в тясно сътрудничество с медицинския екип, по молба на педагогическия екип, на училищния лекар или на родителите.

Психологът може да установява, да прави наблюдения и да обобщава за проблеми при децата и юношите от училището, които се нуждаят от специфична подкрепа(проблем с усвояването на учебния материал, емоционални или поведенчески проблеми).

По негова преценка, може да препоръча терапевтична намеса или да насочи детето към специални грижи.

Екатерина Колева
psychologue@vhugo.org 
Тел:  08 82 71 41 48
 
Работно време:
Понеделеник, Вторник и Четвъртък : 8ч – 18ч
Сряда : 8ч – 13ч
Петък : почивен ден