УЧИЛИЩЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

 

Екипът на медицинският център на ЛВЮ е съставен от лекар, медицинска сестра и психолог

Това е отдел, в който приемаме, консултираме и изслушваме. Отделът е част от учебния план и предоставя спешна първа помощ на болни или пострадали ученици.

Всяка година се организират медицински прегледи за всички ученици в CP и 6°.

Медицинската информация, предоставена от семействата или учениците, е строго поверителна и е обект на професионална тайна.

Освен това, медицинският персонал организира, в партньорство с останалите членове на образователната общност, здравни лекции и превенция в рамките на целите, определени от Комитета по здравеопазване и гражданско образование.

В случай на инфекциозно заболяване ученикът трябва да остане вкъщи до края на заразния период (да се върне в клас с медицинско свидетелство).

Ако е необходимо да се приемат лекарства по време на учебния процес, трябва родителите или настойниците на детето да  попълнят и подпишат пълномощно.

Процедура за прием на лекарства в училище и пълномощно от страна на родителите (документите могат да бъдат изтеглени долу като Приложения)

Медицинска сестра : г-жа Люба Велева

infirmerie@vhugo.org

Работно време :

Понеделник : 13h30 – 18h30 / Вторник, сряда и четвъртък : 8h30 – 18h30 / Петък: 8h30 – 17h30

Училищен лекар : д-р Мая Абделтиф

dr.maya.abdeltif@vhugo.org

Работно време :

Понеделник, вторник и четвъртък: 8h30 – 17h30 / Сряда и петък: 8h30 – 12h30

 


 

► ПСИХОЛОГ

 

Психологът се занимава с ученици с определени трудности по молба на педагогическия екип, училищния лекар или родителите.

Психологът наблюдава, преглежда и консултира ученици със специални нужди от детската градина до горния курс (затруднения в ученето, трудности в приспособяването, проблеми в отношенията или поведението), както и ги насочва към подходящи специализирани външни грижи.

 

Екатерина Колева

ekaterina.shikerovakoleva@aefe.fr 
Тел:  08 82 71 41 48

Работно време :

Понеделник, петък : 8h – 12h / Вторник : 12h30 – 16h30 / Четвъртък : 9h – 17h