КЛУБОВЕ

 


 

Френският лицей „Виктор Юго“ предлага на учениците си извънкласни занимания с цел насърчаването на развитието на децата, развитието на тяхното интелектуално любопитство и засилването на тяхното удоволствие от ученето и пребиваването в училището. Те представляват основно предизвикателство, което подпомага образователния успех на децата.

 

Описателният документ на клубовете, представя в детайли всяка дейност, нейното съдържание и профила на отговорника.

Този документ е едно цяло със списъка с всички предлагани на вашите деца занимания за учебната 2020-2021 година, както и информацията относно:

 

 

За въпрос относно клубовете, моля да го отправите към имейл адрес : clubs@vhugo.org  или да се свържете с Мартина Райкова на тел. 0884240741


► ОПИСАТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ НА КЛУБОВЕТЕ 3-5 години

► ОПИСАТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ НА КЛУБОВЕТЕ 6-10 години