ИЗВЪНКЛАСНИ АТЕЛИЕТА

Извънкласни ателиета 2023-2024

Извънкласните ателиета са организирани на два срока от 15 или 16 седмици, от 18/09 до 26/01 и от 29/01/2024 до 21/06/2024. 

Новината тази година са ателиетата по театър (3 пъти седмично) и шах (според нивото), както и повече практикуване на английския език: театър, роботика, приложни изкуства/кукли, изкуство и баскетбол на английски език! Голямата новина обаче засяга спортните дейности за началното училище и колежа със създаването на Ежегодните спортни клубови на училището (които ще включват тренировки и състезания):

Каталог 2023-2024


Такси

Според категориите и дните (сряда 2 ч. или 4 ч.).

Регистрация до 22 януари : 

Детска градина

Oсновно училище

Средно училище

Програма : Детска градина  / Oсновно училище / Средно училище

 


Още информация :

Вътрешен правилник

За контакти extra-scolaire@vhugo.org / 0884240741