ИЗВЪНКЛАСНИ АТЕЛИЕТА

 


 

Френски Лицей „Виктор Юго” предлага на своите ученици извънкласни дейности, с цел да се насърчи развитието на децата, да се развие тяхното интелектуално любопитство и да се подобри тяхното удоволствие от ученето в училище. Тези дейности представляват основен залог в образователния успех на децата и тяхната интеграция.

Извънкласните дейности започват на 20 септември 2021 г. и ще приключат на 17 юни 2022 г., като спазват училищните ваканции и сезонните дейности.

Те се организират на триместър по 10 седмици:

  1. Първи триместър : от 20/9 до 10/12/2021
  2. Втори триместър : от 03/01 до 25/3/2022
  3. Трети триместър : от 28/3 до 17/6/2022 

 


Начин на записване :

В контекста на здравната обстановка,  извънкласните занимания ще бъдат организирани по класове обявени под формата на услуга – “Анимации+”.

Програма на дейности

За контакти extra-scolaire@vhugo.org