ИЗВЪНКЛАСНИ АТЕЛИЕТА

 

За поредна година Френският лицей „Виктор Юго“ в София Ви предлага извънкласни дейности (AES) по ниво отново от понеделник, 19-ти септември! 

Всеки ден за класовете от PS до колежа!!!

Тези AES ще се провеждат от понеделник, 19-ти септември, до петък, 16-ти декември 2022 г. (т.е. 10 седмици), от 15:30 ч. до 16:45 ч. най-късно, в понеделник, вторник, четвъртък и петък и от 13:00 ч. до 15:30 ч. в сряда.

Изисквания за записване:

*При оправдано медицинско отсъствие от поне 7 дни се начислява кредит за следващ период на дейност.(с медицинска бележка)

*В случай на анулиране на заниманието, се осигурява възстановяване на сумата.

РЕГИСТРАЦИЯ САМО ЧРЕЗ СЛЕДНИТЕ ФОРМУЛЯРИ:

Детска градина

Начално училище

 

Детайли

Записванията са фиксирани и следователно няма да са възможни промени, за да се гарантира правилната организация на дейностите. В понеделник, вторник, четвъртък и петък на учениците отново ще се предлага лека закуска преди започване на ателието. Тя ще бъде изготвена от фирма Furisto.

Цена: ориентировъчно, ето възможните цени според категориите и дните. Тези цени обаче са само текуща оценка на разходите за всяка дейност. Окончателните цени ще ви бъдат съобщени до началото на учебната година.

ПОНЕДЕЛНИК, ВТОРНИК, ЧЕТВЪРТЪК, ПЕТЪК

СРЯДА

Фактурирането ще бъде изпратено преди 15-ти септември с фиксирана цена за избрана дейност и за организирана сесия.

*Въпреки това ще е необходим минимален брой регистрации, за да бъде организирана дейността.

Изисквания за регистрация:

 

*При оправдано медицинско отсъствие от поне 7 дни се начислява кредит за следващ период на дейност. (с медицинска бележка)

*В случай на анулиране на ателието, се осигурява възстановяване на сумата.

За тези дейности важат училищните правила.

Окончателните регистрации ще Ви бъдат потвърдени преди 8-ти септември. Напомняме, че е необходим минимален брой регистранти, за да бъде организирана дейността.

Заниманията ще приключват точно в 16.45 ч. (и в сряда в 15.30 ч.), затова е важно родителите да приберат децата си навреме пред класовете на детската градина и на входа на началните класове.

Благодарим Ви за разбирането.


Още информация :

Каталог

Вътрешен правилник

Програма

За контакти extra-scolaire@vhugo.org