КАЛЕНДАР

» Училищен календар 2017-2018

» График на ваканциите за учебната 2017-2018


Часове на провеждане на учебните занятия

Начално училище : от понеделник до петък  от 8.30ч до 11.30ч и от 13ч-15.30ч

Сряда от 8.30ч - 12ч

Горен курс : от понеделник до петък от 8.30ч -12.30ч и от 13.30ч-18.30ч