Изпити за сертификат на Кеймбридж

28 Май 2020

Уважаеми родители,

Както знаете, всяка пролет нашият лицей организира провеждането на сертификационните изпити на Кеймбридж, работейки в тясно сътрудничество с Британски съвет. Тази година бяха отменени мнозинството от изпитите, поради извънредната ситуация, свързана с COVID 19.

След обсъждане с нашите партньори от Британски съвет, можем да предложим следната информация. Изпитите Young learners се отменят и няма да има нови дати. За останалите нива, KET/PET for schools (A2/B1), FCE for schools (B2) и CAE for schools (C1) има назначена дата за провеждане и тя е 25 юли 2020. Срокът за записване е 17 юни 2020. Тъй като датата е в периода на ваканция, записванията и плащания трябва да се направят индивидуално от кандидатите на сайта на Британския съвет:

https://www.britishcouncil.bg/exam/cambridge/dates-costs-locations

Нашият педагогически екип по английски език е готов да помогне в избирането на подходящото ниво за учениците.

С уважение,

Учителите по английски език